SAMSUNG_022024 Advertisement SAMSUNG_022024 Advertisement SAMSUNG_022024 Advertisement

Asseco CE spája sily v ERP biznise v regióne strednej Európy

Tlačové správy
0
Spoločnosť Asseco Central Europe posilňuje svoju pozíciu v oblasti vývoja ERP riešení v Európe. Stala sa 100% vlastníkom nemeckej spoločnosti Asseco Solutions AG, ktorá je uznávaným expertom na trhu podnikateľského softvéru v nemecky hovoriacich krajinách. Spolu s nemeckou firmou prechádzajú do vlastníckej štruktúry Asseco CE aj dve rovnomenné dcérske spoločnosti Asseco Solutions pôsobiace v Rakúsku a vo Švajčiarsku. Toto združenie síl je nositeľom obrovského potenciálu pre vzájomný rozvoj v oblasti ERP naprieč Asseco Central Europe, ako aj globálnou skupinou Asseco, ktorej je Asseco CE súčasťou.

Asseco Solutions v súčasnosti pôsobí v piatich krajinách - na Slovensku, v Česku, Nemecku, Rakúsku a vo Švajčiarsku. Slovenská a česká časť spoločnosti patrila pod krídla Asseco Central Europe už od roku 2009. Cieľové trhy týchto krajín sa líšia, v niektorých prípadoch aj výrazne, a preto Asseco Central Europe už od leta minulého roka pracovalo na harmonizácii ERP stratégie Asseco Solutions. Veľkou výhodou je blízkosť firiem k lokálnym zákazníkom, vďaka čomu je možné lepšie prispôsobovať produktové portfólio špecifickým požiadavkám jednotlivých odvetví a krajín a ponúkať ešte lepšie služby na profesionálnej úrovni. Rovnako možno vybrané overené lokálne riešenia v dlhodobejšom horizonte zavádzať aj do obchodnej ponuky v ostatných krajinách. „Naším zámerom je využiť synergické efekty plynúce zo spájania. Cezhraničná spolupráca - hlavne pri zavádzaní nových trendov - skracuje vývojové cykly a umožňuje, aby sa inovatívne koncepty rýchlejšie zmenili na realitu. Navyše vytvára pevný základ pre prípravu a realizáciu prípadných strategických akvizícií v budúcnosti," uvádza Jozef Klein, CEO a predseda predstavenstva Asseco Central Europe.

Asseco Solutions s viac ako 700 zamestnancami v piatich krajinách sa navyše stáva aj kompetenčným centrom celej globálnej skupiny Asseco v oblasti ERP pre strednú Európu. „Skupina Asseco dala spojením piatich popredných európskych ERP spoločností jasný signál pre trh ERP a jeho obrovský budúci potenciál. Fúzia potvrdzuje efektivitu tejto formy medzinárodnej podnikovej štruktúry. Zmiešané vedenie spoločnosti a zamestnanecká energia v spojení s naším obrovským množstvom poznatkov ponúka priestor pre inováciu, rast a ešte lepšie riadenie vzťahov so zákazníkmi a partnermi," dodáva rakúšan Markus Haller, CEO a predseda predstavenstva Asseco Solutions.

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať