SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

Atos Hackathon: DevOps ako kultúra tvorby softvéru aj pre štátne inštitúcie

Tlačové správy
0

DevOps je nepochybne budúcnosťou IT, ktorá už neklope na dvere, ale pomaly ich otvára a vchádza dovnútra. Ide o kultúru vytvárania softvéru, v ktorej sú do procesu tvorby vo firme či organizácii zapojené všetky kľúčové skupiny, ktoré budú s výsledným produktom pracovať či inak prichádzať do styku. Práve DevOps je jednou z tém, ktorými sa bude zaoberať aj októbrový Atos Hackathon; príležitosti ponúkne skúseným i začínajúcim IT špecialistom.

DevOps sme sa rozhodli rozdeliť na časť pre juniorov a seniorov, aby sme ponúkli väčšie rozpätie a každý mal na výber. V časti pre juniorov je cieľom zoznámiť sa s postupmi a naučiť sa niečo nové, v časti pre seniorov si účastníci skôr overia, čo všetko sú schopní v praxi vytvoriť a prispejú k tvorbe reálneho produktu pre štátnu správu,“ popisuje Petr Holan, Solution Architect zo spoločnosti Atos a patrón DevOps tracku Atos Hackathonu.

Juniori budú tvoriť virtuálnu nástenku

Zadanie Junior DevOps tracku sa bude týkať tvorby virtuálnej nástenky na informovanie interných a externých subjektov naprieč internetom či intranetom. Pôjde o responzívnu webovú platformu na zdieľanie a zobrazovanie noviniek. „Účastníci sa naučia využiť CI/CD pipeline a vyskúšajú si prácu s kontajnermi SUSE. Na tvorbu aplikácie dostanú návod, ale následne to už bude na nich,“ vysvetľuje Petr Holan z Atosu s tým, že požiadavky budú prichádzať postupne, takže produkt bude vznikať dynamicky, podobne ako pri reálnych IT zákazkách.

Časť pre juniorov je tak skvelou príležitosťou najmä pre študentov ako si vyskúšať svoje budúce zamestnanie, nadviazať nové kontakty a niečo sa naučiť. Prihlásiť sa môžu päťčlenné tímy, zíde sa im vývojár, grafik či CI/CD špecialista. Tímu by tiež nemal chýbať motivovaný líder a navnivoč nepríde ani profesionálny nástenkár.

Účastníci časti pre seniorov pomôžu štátnej správe

V rámci Senior DevOps tracku budú tímy pracovať na reálnom zadaní pre štátnu správu. Cieľom bude vytvoriť aplikáciu, ktorá pomôže urýchliť činnosť súdov pri komunikácii s Českou správou sociálneho zabezpečenia (ČSSZ), čo je obdoba Sociálnej poisťovne na Slovensku. „Aplikácia odbremení súdy i ČSSZ od opakujúcich sa úkonov i zasielania súčinností. V súčasnosti proces prebieha formou zasielania viac než 100-tisíc elektronických dokumentov ročne. Ide zvyčajne o jednoduché dokumenty, no administratívu súdov i ČSSZ to veľmi zaťažuje,“ vysvetľuje Přemysl Sezemský, riaditeľ odboru elektronizácie justície Ministerstva spravodlivosti ČR, ktoré sa na organizácii Senior DevOps tracku podieľa. „Hackathon môže byť užitočnou formou spolupráce verejného a súkromného sektora. Digitalizácia štátu sa bez spolupráce oboch sektorov nemôže podariť. Spoločenské akcie tohto typu slúžia i na vzájomné poučenie a verím, že i na pochopenie zmýšľania na pracovnej úrovni,“ dodáva.

Na príprave Senior DevOps tracku sa podieľa i organizácia Česko.Digital, ktorej heslo „Chcime lepší štát!“ je pre zadanie tracku jednoznačne inšpiráciou. „Dôvodom našej participácie na Atos Hackathone je rozhodne snaha dlhodobo kultivovať prostredie IT zákaziek cez osvetu a konkrétne príklady dobrej praxe. Pre širokú verejnosť to môže byť pohľad do štátnej správy, kde je mnoho šikovných a talentovaných ľudí, ktorí len niekedy nemajú potrebné nástroje alebo podporu na zmenu, čo poznáme i zo súkromného sektora,“ popisuje Eva Pavlíková, výkonná riaditeľka Česko.Digital.

Príležitosť pre všetkých IT nadšencov

Hackathon, alebo hack marathon, je zaujímavou možnosťou, ako sa môžu i menej skúsení nadšenci v tomto odbore rozvíjať. Účastníci si vyskúšajú prácu pod tlakom, počas necelých dvoch dní totiž bude treba vytvoriť ucelený produkt. „Samozrejmosťou je zaistenie zázemia, vrátane možností prespania, dostatku jedla a pitia,“ dodáva organizátor Petr Holan. Okrem získaných znalostí a praktických skúseností si účastníci odnesú aj množstvo zaujímavých kontaktov i nadviazaných priateľstiev. Neoddeliteľnou súčasťou hackathonu bude i zaujímavý sprievodný program koncipovaný jednak formou prednášok, ale účastníci sa budú môcť napríklad previezť i v aute Tesla. Tí najúspešnejší zároveň odídu so zaujímavými cenami.

Zistite viac o Atos Hackathone. Spustené sú už i registrácie na jednotlivé tracky. Cena registrácie je 199 Kč na osobu (približne 7,85 eura).

 

Atos

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať