SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement

Atos pomáha vytvoriť zelenší web

Tlačové správy
0

Prevádzka webových portálov zaťaží životné prostredie podobne ako desiatky spiatočných letov medzi Parížom a New Yorkom. Nový francúzsko-nemecký ekologický online projekt pre mladých NOWU sa preto rozhodol už od svojho vzniku pracovať na tom, aby jeho uhlíková stopa bola čo najnižšia. Pomáhajú mu v tom spoločnosť Atosu EcoAct a Greenspector.

NOWU je spoločný projekt francúzskej siete verejnoprávnych televízií televízie France Télévisions a nemeckej verejnoprávnej televízie WDR. Interaktívne médium cieli na mladých ľudí vo veku 15 až 25 rokov. Podľa prieskumov je ochrana životného prostredia a boj proti klimatickým zmenám prioritou až pre dve tretiny mladých ľudí v Európskej únii a práve pre nich chce byť NOWU médiom, ponúkajúcim zábavný i poučný obsah z tejto oblasti.

Svojím inovatívnym médiom NOWU, ktoré predstavuje konkrétne kroky v prospech planéty, reaguje spoločnosť France Télévisions na dopyt zo strany mladej generácie po silnom záväzku,“ hovorí jeden zo šéfov tohto projektu francúzskej verejnoprávnej TV Gautier Curtil. „Spoločne s EcoAct a spoločnosťou Greenspector sme prijali výzvu ponúknuť mladým Európanom autentickú skúsenosť triezvejšej digitálnej platformy s ekologickým dizajnom. Platforma spája zvyšovanie povedomia o problémoch, ktoré ich zaujímajú, so znižovaním spotreby zdrojov a vlastnej uhlíkovej stopy,“ dodáva.

Uhlíkový dopad od začiatku

O to, aby nové digitálne médium od začiatku poškodzovalo životné prostredie čo najmenej, sa stará EcoAct. Spoločnosť, ktorá je súčasťou Atosu, sa pri vytváraní ekologického návrhu opiera o 15 rokov skúseností s dekarbonizačnými stratégiami; spolupracujúci startup Greenspector zasa využíva svoje riešenia na meranie a znižovanie dopadov digitálnych aplikácií na životné prostredie.

EcoAct a Greenspector pri návrhu pre NOWU nastavili benchmark najlepších overených postupov v nízkouhlíkových médiách a potom vypočítali uhlíkovú stopu projektu. Pri jeho spustení bol odhad 74 ton ekvivalentu CO2, čo je približne toľko ako 37 spiatočných letov medzi Parížom a New Yorkom. Uhlíkovú stopu portálu budú naďalej monitorovať. Greenspector okrem toho skúmal aj úroveň ekologickej zodpovednosti stránky. NOWU sa stalo prvým médiom, ktoré dosiahlo dobrý výsledok – skóre 61 zo 100 bodov, čo zodpovedá bronzovej úrovni.

Dlhodobá podpora

Vďaka úvodným hĺbkovým analýzam dokázali EcoAct a Greenspector identifikovať možnosti znižovania dopadu jednak pri vzniku platformy a jednak počas jej prevádzkovania. Okrem toho poskytnú podporu vo forme zvyšovania povedomia a školiacich aktivít. Výsledkom je akčný plán s ambíciou, ktorá je v súlade s Parížskou klimatickou dohodou.

Ekologický dizajn bol súčasťou návrhu webovej stránky NOWU od prvotnej myšlienky. Digitálny tím hneď od začiatku implementoval najlepšie overené postupy, ako sú simulácie spotreby energie a zdrojov, vyvinuté podľa prípadových štúdií, ktoré sa čo najviac približujú k správaniu používateľov. Cieľom bolo odhaliť možnú nadspotrebu webovej stránky. Partnerstvo s EcoAct nám umožnilo lepšie projektovať uhlíkový dopad projektu, aby sme z NOWU spravili vzor medzi médiami, ktoré už vznikali ako zelené,“ hovorí prezident Greenspectoru Thierry Leboucq.

EcoAct je súčasťou spoločnosti Atos od októbra 2020. Konzultačná spoločnosť v oblasti udržateľnosti ponúka najúčinnejšie a holistické riešenia na efektívne plnenie výziev klimatických zmien. Greenspector je špecializovaný startup a člen akcelerátora Atosu Scaler.

 

 

 

 

Zobrazit Galériu

Atos

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať