SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

Atos pre dosiahnutie najvyššej bezpečnosti aktualizoval portfólio riešení pre správu identít a riadenie prístupu

Tlačové správy
0

Riadenie moderných prostredí totožnosti neustále komplikuje ich rastúci rozsah a zložitosť. Od IT manažérov sa vyžaduje, aby nepretržite vyvíjali svoje prostredia správy identít a riadenia prístupu. V tomto kontexte Atos predstavil najnovšie aktualizácie svojho IAM portfólia, medzi ktoré patria:

• Vylepšené riešenie Evidian Enterprise Single Sign-On (SSO)

S narastajúcimi hrozbami podniky potrebujú zvýšiť úroveň bezpečnosti svojich systémov tým, že znížia riziko straty hesiel - a zároveň chcú zaistiť, aby sa zamestnanci dostali k dátam jednoducho. Riešenie Evidian Enterprise SSO, ktoré nahrádza používateľské heslá jednotnou autentifikáciou, teraz prináša posilnenú bezpečnosť prístupu, zlepšenie výkonu workflowu a pre zákazníkov aj nižšie náklady na vlastníctvo.

• Vylepšené riešenie Evidian Web Access Management (WAM)

Pri využití cloudu musia byť podnikové aplikácie pohodlne a bezpečne prístupné cez internet. Evidian Web Access Manager (WAM) umožní používateľom ťažiť zo silnej autentifikácie a zároveň ponúka konzistentnú kontrolu nad SaaS i staršími, legacy webovými aplikáciami. Evidian WAM verzia 9.0.5 má prehĺbenú integráciu s existujúcimi portálmi, ochranu API, jedinečnú autentifikáciu pre natívne mobilné aplikácie a pri webových stránkach, s ktorými prichádza do kontaktu zákazník, ho možno prepojiť s Google Analytics.

• Vylepšené riešenie Evidian Identity Governance and Administration (IGA)

Podniky potrebujú zaručiť, že k niektorým aplikáciám budú mať prístup len konkrétni ľudia s relevantnými právami. Najnovšia verzia riešenia Evidian Identity Governance and Administration (IGA) dáva správe identít nový rozmer vďaka novej funkcii certifikácie prístupu, novej komplexnej sade reportov - vrátane bezpečnostných reportov pre GDPR - a funkciám jednoduchého nasadenia.

• Vylepšené riešenie Evidian Analytics and Intelligence

V stále rizikovejšom prostredí si efektívna kybernetická bezpečnosť vyžaduje automatizáciu a spracovanie dát pre identifikáciu, zmierňovanie hrozieb a ich riadenie. Riešenie Evidian Analytics and Intelligence (A&I) od Atosu obsahuje pokročilé analytické funkcie s novými metrikami, pridanú sadu dashboardov s ad-hoc prehľadmi, ktoré sa sústredia na aktivitu používateľov a riziká, ako aj integráciu s bezplatnou a open-sourcovou monitorovacou aplikáciou Nagios pre notifikačné funkcie.

Experti Atosu na IAM sa v januári zúčastnili na Medzinárodnom fóre kybernetickej bezpečnosti (FIC) vo francúzskom Lille.

Atos

Všetky autorove články
ATOS aktualizacia portfolio riesenia IAM

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať