S_03PaletteBase S_03PaletteBase S_03PaletteBase Advertisement

Automatické overovanie dokumentov

0
Aj napriek tomu, že v posledných rokoch došlo k výrazným legislatívnym zmenám smerom k digitalizácii a dnes nemusia byť už všetky doklady v papierovej podobe, mnohé firmy sú konzervatívne a stále uprednostňujú papierové doklady (napr. faktúry, bločky, formuláre pre banky a iné). Ak pravidelne spracúvate rôzne typy papierových dokladov a chcete to robiť automaticky, t. j. bez nutnosti manuálneho prepisovania a kontroly, pripravte sa na dlhú tŕnitú cestu. Kontrola papierových dokladov Prv ako sa pustíte do overovania papierových dokladov, položte si nasledujúce otázky: Aké doklady chcete kontrolovať? Kontrolujete štandardizované jednostránkové formuláre alebo viacstranové nákupné faktúry? Sú kontrolované doklady vždy z toho istého zdroja, t. j. vytlačené v rovnakej kvalite a na rovnakom druhu papiera? Ide o jednorazovú akciu, napríklad pri digitalizácii vášho archívu, alebo potrebujete takéto doklady kontrolovať na pravidelne? Koľko polí potrebujete skontrolovať? Všetky tieto faktory t ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať