SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement

Autonómne vozidlá budú prechádzať križovatkami maximálnou povolenou rýchlosťou

0
Podľa výskumníkov z Virginia Tech Transportation Research budú môcť v budúcnosti autonómne vozidlá prechádzať križovatkami maximálnou povolenou rýchlosťou, pričom počas prejazdu križovatkou budú úplne ovládané jej riadiacim systémom. Riadiaci systém preberie kontrolu nad každým autonómnym vozidlom zhruba 200 metrov pred jeho vstupom do križovatky. Vozidlá najskôr odovzdajú informácie o svojich parametroch, ako sú rozmery, hmotnosť, výkon motora, schopnosť akcelerácie a ďalšie. Následne začne riadiaci systém križovatky sledovať ich polohu, rýchlosť a zrýchlenie a začne tieto parametre ovplyvňovať tak, aby umožnil optimálny prejazd všetkých vozidiel križovatkou. Nastaví ich trajektórie tak, aby navzájom nekolidovali a aby mohli automobily prejsť križovatkou maximálnou rýchlosťou, akú aktuálna situácia umožňuje. Hraničnou hodnotou bude maximálna povolená rýchlosť. Riadiaci systém bude brať do úvahy aj ďalšie parametre, medzi ktoré, samozrejme, patrí tvar križovatky, ale aj aktuálne poča ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať