SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement

BLÍŽI SA ĎALŠIA VÝZVA FONDU SK-NIC

Tlačové správy
0

V priebehu mesiaca marec bude opäť možné požiadať o finančnú podporu projektov z Fondu SK-NIC. Tentokrát pripravujeme výzvu pre veľké projekty, na ktorú je vyčlenená suma až 150 000 EUR! Výzva bude otvorená od 15. marca do 30. apríla 2020.

V porovnaní s výzvou pre malé projekty, ktorú sme vyhlasovali v októbri 2019, bude možné vo výzve pre veľké projekty 2020 získať podporu v rozmedzí od 10 000 EUR do 30 000 EUR.

Blížiaca sa výzva zahŕňa tri okruhy tém:

  • vzdelávanie v oblasti IKT
  • digitálna inklúzia
  • projekty s pozitívnym vplyvom na životné prostredie (tzv. „zelené IT“)

Projekty minuloročnej výzvy boli zamerané na kybernetickú bezpečnosť a vzdelávanie v oblasti internetu a mnohé z nich nás inšpirovali pri voľbe tém do tohto kola. Chceme pokračovať v nastavenom trende pomáhať dobrým myšlienkam a nápadom, ktoré nielen zvyšujú digitálnu či bezpečnostnú úroveň, ale majú aj altruistický charakter,“ povedal Peter Bíro, riaditeľ spoločnosti SK-NIC, a.s.

Výborným príkladom ako využiť virtuálny priestor na priblíženie reality je projekt z predošlej výzvy z dielne neziskovej organizácie EDUMA – Od emócií k poznaniu, ktorá sa zaoberá upozorňovaním na celkový deficit pochopenia, citlivosti a porozumenia k ľuďom s rôznymi problémami, či už zdravotnými alebo sociálnymi. Projekt, s ktorým sa uchádzali o podporu z Fondu SK-NIC, má za cieľ vybudovať bezpečnejšie online prostredie pre žiakov a študentov. [Viac o tomto projekte nájdete na tomto odkaze].

Ďalší projekt so silným posolstvom prináša organizácia IPčko, ktorá dlhodobo vedie psychologickú online poradňu, napr. pre osoby so samovražednými sklonmi či s rôznym postihnutím. Ich cieľom je podávať virtuálnu pomocnú ruku a informovať o tom, kde môžu osoby hľadať pomoc a ako môžu riešiť svoju situáciu (napr. prostredníctvom podcastov a live streamov). Sme radi, že pomôžeme ďalšiemu rozvoju tohto na Slovensku unikátneho projektu. Uvedomujeme si, že virtuálny svet nielen pomáha, ale môže byť aj hrozbou najmä pre mladých ľudí, je preto potrebné zasiahnuť včas. [Pre viac informácii o projekte IPčka kliknite sem].

Spoločnosť SK-NIC financiami z fondu pomohla aj v oblasti vzdelávania - žiakom lesníckej a drevárskej školy, ktorí boli posledných pár rokov odkázaní na prácu so zastaraným vybavením. Do ich učební preto okrem iného pribudnú moderné GPS zariadenia, vďaka ktorým sa budú môcť plnohodnotnejšie pripravovať na svoj budúci profesijný život. [Viac informácií o projekte SOŠ lesníckej a drevárskej nájdete tu].

Ak disponujete dobrým nápadom, alebo poznáte niekoho, kto chce realizovať projekt a jeho téma je vo výzve pre veľké projekty 2020, sledujte novinky na webe spoločnosti SK-NIC, a.s. alebo na webe Nadácie Pontis, ktorá je pre nás zabezpečuje zber žiadostí a vyhodnocovanie projektov.

Už teraz sa tešíme na projekty v ďalšej výzve a na ich prínos pre rozvoj nášho virtuálneho Slovenska!

SK-NIC, a.s.

Všetky autorove články
sknic vyzva fond podpora financie

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať