SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

Bezkontaktné skenovanie ruky nám umožní zbaviť sa kľúčov, kariet a smartfónov

1

Technologický gigant Tencent so sídlom v Šen-čene zaviedol v Číne službu skenovania dlane, ktorá je navrhnutá tak, aby používatelia nemuseli nosiť so sebou väčšinu svojich základných vecí, ako sú kľúče od domu, peňaženky alebo telefóny. Hoci samotná technológia nie je nová, Tencent ju chce podľa Guo Rizena, vysokopostaveného manažéra spoločnosti, konečne zaradiť do hlavného prúdu. Azda žiadna iná spoločnosť v Číne nevie o uspokojovaní potrieb más toľko ako Tencent. Vlastní WeChat, všadeprítomnú čínsku platformu, ktorá sa stala známou ako „superaplikácia“, používaná na všetko od sociálnych sietí cez objednávanie potravín až po digitálne platby.

Teraz spoločnosť stavila na Weixin Palm Payment, biometrický systém pre používateľov Weixin Pay, sesterskej aplikácie WeChat. Služba je dostupná len v rámci pevninskej Číny. Softvér umožňuje používateľom zbaviť sa smartfónov alebo tranzitných kariet napríklad pri nástupe do pekinského metra pomocou naklonenia ruky nad snímač. Infračervené kamery potom analyzujú jednotlivé odtlačky dlaní a jedinečné vzory žíl pod kožou, čo umožňuje identifikáciu každého používateľa a spracovanie platby v priebehu niekoľkých sekúnd.

Podľa odhadu poradenskej spoločnosti Goode Intelligence dosiahne globálny trh s biometrickými platbami do roku 2026 viac ako 3 miliardy používateľov a hodnotu takmer 5,8 bilióna dolárov. Podľa Gua je tento systém podobný softvéru na rozpoznávanie tváre, ibaže má väčšiu presnosť. Táto aplikácia sa v odvetví považuje aj za zlepšenie systémov, ktoré už dlho používajú viaceré japonské firmy a ktoré umožňujú zamestnancom naskenovaním dlane získať prístup do kancelárskych budov. Tieto systémy si však vyžadujú, aby používatelia pritlačili ruky na skenovacie zariadenia, čo môžu byť teraz menej ochotní urobiť, keďže pandémia spôsobila, že ľudia majú väčšiu fóbiu z baktérií.

Iterácia od spoločnosti Tencent je bezkontaktná. Japonský technologický gigant Fujitsu už dlho ponúka aj bezkontaktný systém na iný účel: kybernetickú bezpečnosť. Služba PalmSecure tejto spoločnosti umožňuje používateľom skenovať ruky na overenie online účtov namiesto používania hesiel. Tencent však chce ísť ďalej, pracuje na tom, aby sa jeho platforma stala súčasťou každodenného života. Zamestnanci spoločnosti Tencent používajú systém na vstup do podnikových jedální na obed, čo im ušetrí problémy s návratom k pracovným stolom, ak si zabudnú bezpečnostné preukazy.

Technológia sa postupne zavádza aj mimo spoločnosti. V juhočínskej provincii Kuang-tung ju zaviedlo viac ako 1500 predajní reťazca 7-Eleven. V čínskej sieti posilňovní Supermonkey približne 2000 používateľov využíva skenovanie dlane na registráciu do zariadení na cvičenie. Guo zdôrazňuje, že služba je ešte len v začiatkoch. Podľa jeho slov „to, či ju zavedieme vo veľkom rozsahu, závisí od dopytu na trhu“ a spätnej väzby a dodáva, že spoločnosť Tencent sa nerozhodla, či rozšíri jej používanie mimo pevninskej Číny.

Odborníci však varovali, že takáto technológia prináša aj riziká. Hoci ju mnohí spotrebitelia vítajú ako spôsob, ako znížiť svoju závislosť od kreditných kariet a mobilných telefónov, obavy o súkromie a bezpečnosť zostávajú vysoké. Ľudia nechcú žiť pod štátnym dohľadom. Nechcú, aby sa zakaždým, keď za niečo zaplatia, objavil o tom záznam v nejakom úradnom registri. Navyše zhromažďovanie informácií by mohlo lákať zlodejov. Kyberzločinci môžu tieto nelegálne získané informácie potom predávať na čiernom trhu.

Zdroj: edition.cnn.com.

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články

1 komentár

Cozulafhlar reakcia na: Bezkontaktné skenovanie ruky nám umožní zbaviť sa kľúčov, kariet a smartfónov

2.2.2024 12:02
Description
Service Description: WordPress Website Speed Optimization

Is your WordPress website feeling sluggish? Are slow loading times driving visitors away and harming your online presence? Our WordPress Website Speed Optimization Service is here to help!

Why Choose Us for Speed Optimization?

✅ Expertise: Our team of WordPress experts has years of experience fine-tuning websites for maximum speed and performance. We know the ins and outs of WordPress optimization.

✅ Lightning-Fast Loading: We’re obsessed with speed. Our experts will optimize your site to ensure it loads in the blink of an eye. Fast websites keep visitors engaged and reduce bounce rates.

✅ Improved User Experience: A slow website frustrates users. We’ll enhance the overall user experience, making your site more enjoyable to navigate.

✅ Higher Search Engine Rankings: Google loves fast websites. We’ll work on improving your site’s speed, which can lead to higher search engine rankings and more organic traffic.

✅ Mobile Optimization: With a growing number of users on mobile devices, we’ll ensure your website performs flawlessly on smartphones and tablets.

Our Optimization Process:

Comprehensive Audit: We start by conducting a thorough analysis of your website’s current speed and performance issues.
Tailored Solutions: Based on the audit findings, we develop a customized speed optimization plan for your specific WordPress site.
Performance Enhancements: Our experts implement a range of optimization techniques, including image compression, code minification, caching, and more.
Testing and Fine-Tuning: We rigorously test your site’s speed and make further adjustments until we achieve optimal performance.
Reporting: You’ll receive a detailed report showcasing the improvements we’ve made, including before-and-after speed metrics.
Get Started Today!

Don’t let slow loading times hold your website back. Contact us now to discuss how our WordPress Website Speed Optimization Service can make your site lightning-fast and boost your online success. We’re here to help you leave a lasting impression on your visitors and outrank your competitors.

Ready for a faster, more efficient website? Reach out today to get started!

About This Service
I will optimize your WordPress speed following the recommended GTmetrix and Google Page Speed guidelines and improve your metrics.

Why should you have a faster website?

Your website speed is one of the most important ranking factors in search engines like Google.
Faster pages lead to better user experiences, conversation rates, and sales.
Users will rarely wait more than 3 seconds for a website to load, thus increasing your bounce rate.
Optimizing your website helps reduce your carbon impact, go green!
Here’s what you can expect from this service:

Full optimization with incredible load speed on any devices
JS/CSS Minification
Remove render-blocking CSS and scripts
Lazy Loading implementation
Webp image format integration
Images Resizing
Fonts preloading
Caching
Cumulative layout issues fixing
High Google PageSpeed Score
A better search engine ranking due to the optimization
A boost in sales and conversation rate.
Boost Your Website’s Performance! Our WordPress Speed Optimization Service ensures lightning-fast loading times, improved user experience, and higher search engine rankings. Say goodbye to slow sites and hello to success. Contact us today!
Reagovať

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať