CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

Bezmotorový plávajúci robot je poháňaný zmenou teploty

Technológie
0
Ak sa je reč o robotoch, zvyčajne si predstavíme zariadenia vybavené motormi, batériami a elektronikou. No výskumníci z Caltechu a ETH Zürich vytvorili plávajúci robot, ktorý sa pohybuje vďaka deformácii materiálu. Je totiž vyrobený z polymérov, ktoré menia tvar v závislosti od kolísania teploty, táto deformácia potom tlačí zariadenie dopredu vo vode. Polymér citlivý na teplo je v chladnom stave prirodzene zvlnený, ale po zahriatí sa narovná. Výskumný tím využil túto vlastnosť a pripevnil na telo robota polymérové pásy, ktoré ten využíva na „veslovanie“. Keďže polymér sa zahrievaním roztiahne a ochladením zmrští, poháňa robot dopredu bez potreby akéhokoľvek motora alebo batérie. A pretože hrubšie pásy polyméru sa zahrievajú dlhšie, použitím pásov s rôznou hrúbkou sa dá dosiahnuť, aby sa vykonal súbor pohybov v určitom poradí.