ČR: Red Hat oslavuje desiate výročie spolupráce s Masarykovou univerzitou

Tlačové správy
0

Red Hat, Inc. (NYSE: RHT), přední světový poskytovatel řešení založených na open source technologiích, dnes u příležitosti 10. výročí spolupráce s Masarykovou univerzitou (MU) prodloužil smlouvu o vzájemné spolupráci na další období. Spolupráce se dlouhodobě zaměřuje na výchovu špičkových softwarových inženýrů, přičemž Red Hat jako lídr v oboru IT pomáhá aplikovat výzkum vzdělávacích institucí do praxe a umožňuje studentům Fakulty Informatiky MU a mladým vědcům získávat a sdílet znalosti a praktické zkušenosti. Tato spolupráce komerční a akademické sféry nabízí studentům nejen přístup k rozsáhlé komunitě open source projektů a know-how, ale především poskytuje podmínky pro to stát se uznávanými odborníky v oblasti návrhu a vývoje komplexních softwarových řešení.

Red Hat dlouhodobě úzce spolupracuje s vysokými školami v České republice a aktivně podporuje studenty nejenom technických oborů, kteří mají jedinečnou možnost již během studia získat praxi v globální společnosti. Skrze dlouhodobou spolupráci se vzdělávacími institucemi počínaje středními školami Red Hat pozitivně ovlivňuje rozvoj a kvalitu českého vzdělávacího systému. Studenty a absolventy vysokých škol je opakovaně hodnocen mezi nejatraktivnějšími zaměstnavateli v oblasti IT.

Mezi hlavní formy spolupráce Red Hatu a MU patří vedení závěrečných bakalářských a magisterských diplomových prací na témata týkající se reálných projektů, přičemž v průměru se jedná o 18 obhájených prací za semestr. Významný je také sponzoring doktorandů a jejich projektů v laboratořích, Red Hat nabízí i možnost využívat výzkumné zázemí přímo ve svém R&D centru, kde mohou studenti pod vedením odborníků Red Hatu realizovat komunitní projekty i vlastní specifické výzkumné záměry.

Intenzivní spoluprací s lokálními univerzitami a vzděláváním mladých lidí podporuje Red Hat i rozvoj města Brna jako centra technologických inovací, které si před 13 lety zvolil za sídlo jednoho ze svých největších vývojových center. Red Hat si Brno vybral právě z důvodu koncentrace talentů, ze kterých díky spolupráci s univerzitami pomáhá vychovávat špičkové odborníky. Red Hat ve svém centru dnes zaměstnává přes 1000 lidí.

Komentáře ke spolupráci
Radovan Musil, ředitel vývojového centra Red Hat v Brně
„Dnes, po deseti letech spolupráce s MU můžeme s hrdostí říci, že mnoho našich projektů se stalo vzorem při rozšiřování spolupráce s akademickou sférou u nás i v zahraničí. V návaznosti na dosažené úspěchy připravujeme nové programy na podporu diverzity i poskytování mezinárodních studijních programů. Masarykova univerzita je ostatně jednou z nejlepších univerzit v oblasti zpřístupnění vzdělání studentům s různými formami znevýhodnění, na kterých se také podílíme.“

Proděkan pro spolupráci s průmyslovými partnery Václav Matyáš
„Ve střednědobém horizontu vidím vedle pokračování dosavadní spolupráce i čtyři další cíle. Spolu s lepším ukotvením procesů pro výzkum s doktorskými studenty, kteří jsou hnací silou zajímavého výzkumu na fakultě informatiky, jsou to podpora studia informatiky u žen a podpora studia kombinovaného se stážemi ve firmách, a to jak pro zahraniční, tak i české studenty. V neposlední řadě je to podpora stáží pro akademiky v průmyslovém výzkumu a vývoji, ale i podpora studia talentovaných pracovníků firem formou doktorského studia nebo několikaměsíčního výzkumu u nás na fakultě.“

Milan Brož, Principal Software Engineer v Red Hatu a doktorský student na fakultě informatiky
„Velkou výhodou společnosti Red Hat je otevřenost všech jejích projektů. Studenti tak mají možnost se v rámci svých diplomových prací přímo podílet na vývoji programů, které jsou pak reálně používány. Není výjimkou, že v rámci své práce – a často i po ukončení studia – studenti přímo komunikují s vývojáři po celém světě a přispívají do globálních open source projektů.”

PRAM Consulting s.r.o.

Všetky autorove články
Red Hat

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať