SAMSUNG_022024 Advertisement SAMSUNG_022024 Advertisement SAMSUNG_022024 Advertisement

CRI 2.0: Slovensko je stále v rannej fáze budovania odolnosti voči kybernetickým hrozbám

Technológie
2
Inštitút pre politické štúdie Potomac (PIPS) a GLOBSEC Policy Institute vydali najnovšiu štúdiu v sérii národných správ hodnotiacich národné pripravenosti na kybernetické riziká na základe metodiky Cyber Readiness Index 2.0 (CRI). Táto správa poskytuje doposiaľ najpodrobnejšiu analýzu súčasného stavu kybernetickej bezpečnosti na Slovensku a jeho úsilia o posilnenie bezpečnosti a odolnosti krajiny voči vznikajúcim kybernetickým hrozbám. S hodnotením Slovenska sa metodika CRI 2.0 použitá v spoločnom projekte PIPS-u a GLOBSEC-u aplikovala na krajinu strednej a východnej Európy po prvý raz. „Sme radi, že sme v tomto regióne mali partnera ako GLOBSEC, ktorý vyvinul profil indexu kybernetickej pripravenosti pre Slovensko. Keďže je Slovensko strategickým členom EÚ, NATO a Vyšehradskej skupiny a má kritické miesto v strednej a východnej Európe, považujem túto štúdiu za nesmierne dôležitú. Dúfame, že ako prvý profil vo Vyšehradskej skupine pripraví cestu pre ďalšie krajiny v regióne tak, aby p ...

GLOBSEC

Všetky autorove články
kybernetika bezpečnosť

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať