ANTIK_2024 ANTIK_2024 ANTIK_2024

CZ: Česko má podľa analytikov Gartner tri nové cool technologické firmy

Tlačové správy
0

Analytici Gartner v letošním roce zpracovali profily 269 cool dodavatelů a publikovali je v 66 studiích. Označení cool dodavatel (Cool Vendor) získaly i tři firmy sídlící či vyvíjející svá řešení v Česku: Neuron Soundware (cool dodavatel akustických technologií pro prediktivní údržbu), Stories (cool dodavatel v oblasti analytiky) a Price f(x) (cool dodavatel v oblasti digital commerce).

V letošním roce zpracovali analytici společnosti Gartner v 66 studiích profily celkem 269 cool dodavatelů – společností, které dokáží propojit technologie a obchodní scénáře způsobem, vhodným pro řešení komplexních problémů, realizaci rychlých transformačních projektů, optimalizaci využívání technologií nebo vyřešení problémů, které podniky již delší dobu trápí. Většina cool dodavatelů se věnuje tématům jako je digitalizace, umělá inteligence, internet věcí nebo blockchain a nabízí na jejich základě nevídané možnosti rozvíjet a využívat nové obchodní modely.

Analytici společnosti Gartner definují cool dodavatele jako malou společnost nabízející technologie či služby které jsou:

  • Inovativní – umožňují uživatelům dělat věci, které dřív dělat nemohli
  • Mají zásadní dopad na byznys, nebo jej v dohledné době mít budou
  • Fascinující – zaujaly pozornost analytiků společnosti Gartner v posledních šesti měsících

„Máme velkou radost, že mezi cool dodavatele byly v letošním roce zařazeny i tři společnosti – startupy, jež pocházejí z Česka nebo zde mají svou hlavní vývojovou a produktovou základnu: Neuron Soundware, Price f(x) a Stories. V minulosti byly podobně oceněny například společnosti Apiary a Simplity,“ říká Markéta Kudrnová, Senior Account Executive ve společnosti KPC-Group, zastoupení Gartner pro ČR, SR a Rumunsko. „Vedle magických kvadrantů, do nichž jsou pravidelně zařazovány například Ataccama, Flowmon a Kentico nebo slovenský Eset, je to další významný úspěch tuzemských technologických firem se špičkovými globálně konkurenceschopnými produkty, jež jsou zároveň aktivní v oblasti analyst relations, tedy řízení vztahů s analytiky.“

Vybrali jsme stručné citáty z příslušných Cool Vendors studií, v nichž analytici společnosti Gartner vysvětlují, proč jsou tyto společnosti „cool“ a proč by se o ně měli zajímat zákazníci – podniky, hledající řešení v příslušných oblastech.

Neuron soundware je cool, protože díky své technologii hlubokého učení zvládá rozpoznání zvuků s přesností až 99,6 %.

Software Neuron Soundware je přínosný v oblasti prediktivní údržby, využívá totiž zaznamenané zvuky pro odhalení závad na mechanických zařízeních. Zvuky, jež zařízení vydávají, totiž umožňují rozpoznat mechanické závady dříve a přesněji než jiné analogové či digitální metody, jako je měření teploty či lidský sluch. Společnost tak slibuje nižší náklady na údržbu, zlepšení kvality výroby a omezení neplánovaných odstávek zařízení. IoT přístroj NeuronBox je samostatnou výpočetní jednotkou na okraji sítě (edge), jež je instalována přímo vedle stroje, který má být monitorován. Je tak možné monitorovat i několik zařízení současně, zatímco jiná řešení vyžadují fyzické připojení nebo dokonce integraci pro každý stroj.

O Neuron soundware: Společnost založili v roce 2016 Tomáš Netrval a Pavel Konečný, který je zároveň současným CEO. Dalším investorem jsou J&T Ventures. Neuron soundware přesunul své sídlo z obchodních důvodů do Velké Británie, vývojová a produktová centrála nicméně zůstává v Česku.

Podrobnější hodnocení Neuron soundware a dalších společností nabízejících cool akustická řešení pro prediktivní údržbu nabízí studie společnosti Gartner: Cool Vendors in Acoustic Technologies for Predictive Maintenance (přístup vyžaduje předplatné Gartner, máte-li zájem o podrobnější informace k tématu, obraťte se na nás).

Price f(x) je cool dodavatelem coby rychle rostoucí nový hráč s inovativním obchodním modelem, který obrátil naruby B2B segment optimalizace a řízení cen (PO&M – Price Optimization and Management).

Řešení pro optimalizaci a řízení cen umožňují organizacím efektivně spravovat ceny jejich zboží a služeb. V minulosti tato řešení dosahovala impozantních obchodních výsledků – například zvýšení obratu o 1 % až 5 % a zvýšení marží o 2 % až 10 %. Nebyla ale běžně používána s ohledem na svou cenu a složitost nasazení. Price f(x) nabízí předplatné nástroje Cenotvorba-jako-služba, kde jsou software, jeho nasazení i údržba zahrnuty v jednom měsíčním poplatku. Model cenotvorby jako služby v kombinaci s možností předplatného už od tří měsíců přesouvá riziko případného neúspěchu projektu na stranu dodavatele a eliminuje potřebu velkých investic na straně zákazníka. Celková cena projektu Price f(x) tak může být ve srovnání se zavedenými konkurenty méně než čtvrtinová.

O Price f(x): Společnost Price f(x) založili v roce 2011 Christian Tatz, Marcin Cichon a Martin Wricke v Pfaffenhofenu poblíž Mnichova, kde má sídlo. Její hlavní vývojová a produktová centrála nicméně sídlí v ČR, lze ji tedy považovat stejnou měrou i za společnost tuzemskou.

Podrobnější hodnocení Price f(x) a dalších společností nabízejících cool řešení pro digitální prodej nabízí studie společnosti Gartner: Cool Vendors in Digital Commerce (přístup vyžaduje předplatné Gartner, máte-li zájem o podrobnější informace k tématu obraťte se na nás).

Stories je platforma pro rozšířenou analytiku (augmented analytics), která zpracovává data v časových řadách do formy grafové analýzy běžící v operační paměti (in-memory graph analytics eninge) a je tak schopná analyzovat miliony kombinací a nalézt v datech klíčové faktory ovlivňující jednotlivé metriky.

Funguje tak, že mění data (s jednou i více proměnnými) na masivní vztahovou síť, která je následně použita pro nalezení významných vzorců a souvislostí jako jsou změny, příčiny, trendy a anomálie. Tato zjištění jsou následně prezentována uživatelům v podobě vizuálních a textově okomentovaných příběhů. Uživatelé vidí 5 až 10 nejdůležitějších příběhů, na které by se měli soustředit, v podobě automaticky generovaných titulků, jako například: „Luxusní doplňky jsou aktuálně velmi populární mezi mladšími zákazníky v Brazílii“, nebo „Provozní marže klesá u kategorie holení napříč Spojenými státy“. Nejedná se o upozornění založené na předem nastavených kritériích – jde o zjištění vycházející ze změn v datech, které pomáhají odhalit hlubší problémy a výsledky či příčiny, jež nejsou zjevné. To vše je následně prezentováno vedoucím pracovníkům v dobře známém a srozumitelném formátu hlavních zpráv. Výstupy jsou aktualizovány týdně, denně nebo takřka v reálném čase. Uživatelé mohou jednotlivé příběhy zkoumat podrobněji, aby lépe pochopili souvislosti a příčiny.

O Stories: Společnost založili v roce 2016 Peter Fedoročko, Vojtěch Roček a Filip Doušek. Startup byl v červenci 2018 prodán americké společnosti Workday, která vytváří cloudový software pro práci s finančními a lidskými zdroji

Podrobnější hodnocení Stories a dalších společností nabízejících cool řešení pro analýzu dat nabízí studie společnosti Gartner: Cool Vendors in Analytics (přístup vyžaduje předplatné Gartner, máte-li zájem o podrobnější informace k tématu, obraťte se na nás).

Další informace o společnostech zařazených v roce 2018 do přehledů Cool Vendors jsou k dispozici ve studiích: "Cool Vendors 2018: Technologies and Business Come Together to Solve the Hard Problems — A Gartner Trend Insight Report." a "Cool Vendors 2018: Unicorns Are Hard to Find." (přístup vyžaduje předplatné Gartner, máte-li zájem o podrobnější informace k tématu, obraťte se na nás).

Gartner

Všetky autorove články
Gartner technologia hlboke ucenie graf analyza

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať