SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

CeBIT 2017: Prieskumný robotický senzor s haptickou reakciou

0
Vo výstavnej hale venovanej výskumným projektom vystavovali pracovníci Karlsruhe Institute of Technology z oddelenia antropomatiky a robotiky niekoľko metód na bezpečný prieskum a manipuláciu s využitím kapacitných proximity senzorov. Prvý senzor indikuje zmenou farby priblíženie sa osoby do stráženého priestoru, napríklad k cennému exponátu na výstave. Druhý senzor na robotickej ruke indikuje pomocou haptickej reakcie kovový predmet ukrytý pod plastovou drvinou. Senzor sa pohybuje tak, aby sa povrchu drviny nedotýkal. Ak zaznamená okraj skrytého predmetu, ihličky na ovládači, na ktorom má operátor robotickej ruky prst, začnú jemne vibrovať. Keď sa tento nápad dotiahne do štádia praktickej realizácie, bude mať veľký význam predovšetkým pre rôzne bezpečnostné zložky. Vyskúšali sme to a bolo to veľmi presné. Ovládač pohybu robotickej ruky sa posúva po stole podobne ako počítačová myš, s veľkou citlivosťou a pomocou vibračnej spätnej väzby sme dokázali určiť približný tvar ukrytého predm ...

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
CeBIT 2017 senzor

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať