ACER_JUN23 ACER_JUN23 ACER_JUN23

Celosvetová priemerná predajná cena smartfónov zaznamenala v štvrtom štvrťroku rekordný medziročný nárast

Prieskumy trhu
0

Celosvetový predaj smartfónov dosiahol vo štvrtom kvartáli 2017 (4Q17) 397 miliónov kusov, čo je medziročný nárast o jedno percento. Dopyt bol ťahaný predovšetkým krajinami Stredného východu a Afriky, ktoré zaznamenali osempercentný rast a krajinami strednej a východnej Európy, kde sa dopyt zvýšil o sedem percent. Celosvetovo sa priemerná predajná cena (ASP) smartfónov zvýšila medziročne o desať percent na 363 USD, čo predstavuje zatiaľ najrýchlejšie tempo rastu za štvrť roka.


Pradaj smartfónov 4Q 2016 versus 4Q 2017
Počet predaných kusov v miliónoch
Hodnota predaja (v miliardách USD)
 
4Q16
4Q17
medziročný rozdiel v %
4Q16
4Q17
medziročný rozdiel v %
Západná Európa 
38,3
37,0
-3%
16,1
18,8
17%
Stredná a východná Európa
22,6
25,2
7%
5,4
6,9
28%
Severná Amerika
58,7
62,0
6%
27,4
28,5
4%
Latinská Amerika
33,1
35,0
6%
10,0
11.2
12%
Stredný východ a Afrika
42,6
46,2
8%
10,6
10,9
3%
Čína
118,4
114,7
-3%
36,6
43,0
17%
Vyspelé ázijské krajiny
20,3
18,5
-9%
13,9
13,2
-5%
Rozvíjajúce sa ázijské krajiny
58,9
58,6
-1%
10.1
11,5
14%
CELKOVO
393,9
397,2
1%
130,1
144,0
11%
Zdroj: GfK Point of Sales (POS) - dáta zistené v POS na 75+ trhoch, mesačné dáta do konca novembra 2017, plus týždenné dáta do 31. decembra 2017. Percentá sú zaokrúhlené.

 Arndt Polifka, globálny riaditeľ výskumu telekomunikácií v GfK, hovorí: „Medziročný rast dopytu po smartfónoch sa zmierňoval už štvrtý po sebe idúci štvrťrok, predstavoval len jedno percento a vo 4Q17 dosiahol 397 miliónov kusov. Hodnota predajov sa však v tomto kvartáli zvýšila o 11 percent, čo predstavujev v takto vyspelej technologickej kategórii výnimočný rast. Je to vďaka tomu, že rozšírenie smartfónov s väčšou uhlopriečkou motivovalo spotrebiteľov k nákupu drahších zariadení.“

Západná Európa: rast výnosov a pozitívny výhľad
V 4Q17 dosiahol dopyt po smartfónoch v západnej Európe 37,0 miliónov kusov, čo znamená medziročný pokles o tri percentá. Napriek tomuto zníženiu počtu predaných kusov sa hodnota predaja zvýšila o 17 percent, najmä vďaka Veľkej Británii, kde došlo k jej zvýšeniu o 24 percent a vďaka Francúzsku, kde hodnota predaja stúpla o 19 percent. V roku 2017 dosiahla hodnota predaja v západnej Európe celkovo 56 miliárd USD, teda o päť percent viac ako v roku 2016. Avšak predaj počtu predaných telefónov na trhu klesol o 4 percentá na 125,6 miliónov predaných kusov. Výhľad na rok 2018 je pre tento región pozitívny, pretože sa očakáva nárast dopytu o jedno percento na celkových 126,4 milióna kusov.

Stredná a východná Európa: najväčšie oživenie a najvyšší rast hodnoty predajov zo všetkých regiónov
Oživenie dopytu v strednej a východnej Európe pokračovalo a predaj smartfónov dosiahol v 4Q17 celkovo 25,2 milióna kusov, čo je medziročný nárast o sedem percent. Ďalej, podobne ako v západnej Európe, hodnota predajov vzrástla medziročne o významných 28 percent. V roku 2017 zaznamenal región predaj 85,2 milióna smartfónov, to je v porovnaní s rokom 2016 nárast o 9 percent. A očakáva sa, že v roku 2018 bude rast pokračovať; GfK predpovedá šesťpercentný nárast dopytu, najmä vďaka jeho posilneniu v Rusku a na Ukrajine.

Severná Amerika: najsilnejší rast dopytu za viac ako dva roky
Trh smartfónov zaznamenal vo 4Q17 medziročný zvýšený dopyt o šest percent, a to je najvyšší nárast za viac ako dva roky. Hodnota predaja vzrástla o štyri percentá na 28,5 miliardy USD. Vďaka tomu sa predaj v roku 2017 zvýšil v porovnaní s rokom 2016 o dve percentá a a dosiahol 201,3 miliónov kusov. Neočakáva sa však, že tento nedávny vzostup potrvá a GfK predpovedá, že dopyt zostane v roku 2018 na rovnakej úrovni ako v roku 2017.

Latinská Amerika: silné oživenie, ale výhľad zostáva umiernený
V dôsledku značného oživenia v Brazílii pokračoval v Latinskej Amerike rast dopytu po smartfónoch aj vo 4Q17, keď predaj stúpol medziročne o šesť percent na 35,0 miliónov kusov. Vďaka tomu vzrástol predaj v roku 2017 v porovnaní s rokom 2016 o deväť percent. GfK však predpovedá pre rok 2018 v tomto regióne v porovnaní s 2017 len umiernený rast na úrovni dvoch percent v dôsledku spomalenia ekonomiky v Brazílii.

Stredný východ a Afrika: silný rast dopytu po smartfónoch zaisťujú predovšetkým Egypt a Saudská Arábia
Na Strednom východe a v Afrike sa predalo vo 4Q17 celkovo 46,2 milióna smartfónov, čo predstavuje medziročný nárast 8 percent, o ktorý sa zaslúžili predovšetkým Egypt a Saudská Arábia. V Egypte stúpol počas štvrťroku dopyt o impozantných 28 percent a v Saudskej Arábii o 24 percent. V roku 2017 predstavoval predaj smartfónov v regióne celkovo 176,5 milióna kusov, teda o štyri percentá viac ako v roku 2016. GfK predpovedá pre rok 2018 rast dopytu o päť percent, pretože relatívne nízka penetrácia smartfónov ponecháva značný priestor pre zákazníkov, ktorí ich budú kupovať prvýkrát.

Predplatné NEXTECH 2023

Čína: nehľadiac na pokles dopytu bol rast hodnoty predajov mimoriadny
Počas štvrtého štvrťroka dopyt po smartfónoch v Číne viazol - predaj poklesol medziročne o tri percentá na 114,7 milióna kusov. Bolo to prvýkrát za dva a pol roka, keď v tejto krajine došlo k medziročnému zníženiu. Ale hodnota predaja medziročne vzrástla o 17 percent, pretože spotrebitelia prechádzajú od bežných telefónov k zariadeniam, ktoré sú technicky dokonalejšie a drahšie. V roku 2017 dopyt stúpol o jedno percento na 454,4 milióna kusov, aj keď z hľadiska hodnoty išlo o oveľa vyšší rast, a síce o 14 percent v porovnaní s rokom 2016.

Vyspelé ázijské krajiny *: dopyt znižuje Južná Kórea
V rozvinutých ázijských krajinách sa vo 4Q17 predalo 18,5 milióna kusov, čo znamená medziročný pokles o deväť percent spôsobený predovšetkým dvadsaťjeden percentým poklesom v Južnej Kórei. V roku 2017 predstavoval predaj smartfónov v regióne celkovo 68,5 milióna kusov, a to je o šesť percent menej ako v roku 2016. GfK však predpovedá pre rok 2018 návrat k rastu o dve percentá predovšetkým vďaka zlepšujúcej sa situácii v Japonsku.

Rozvíjajúce sa ázijské krajiny *: vo 4Q17 zažíva región vôbec prvýkrát medziročný pokles
Rozvíjajúce sa ázijské krajiny zaznamenali vo 4Q17 predaj 58,6 milióna kusov smartfónov, teda medziročne o jedno percento menej. Spôsobil to hlavne trojpercentný pokles v Indii, kde rast počtu predaných lacných telefónov 4G pravdepodobne kanibalizoval predaj smartfónov. V roku 2017 sa v regióne predalo 232,7 milióna smartfónov, čo je v porovnaní s rokom 2016 zvýšenie o osem percent. GfK predpovedá, že rast v tomto regióne v roku 2018 dosiahne deväť percent.

Yotaro Noguchi, produktový vedúci v divízii GfK pre trendy a prognózy k tomu poznamenáva: „Výhľad na rok 2018 je pozitívny a GfK predpovedá, že globálny dopyt po smartfónoch sa zvýši v porovnaní s rokom 2017 o tri percentá, a to najmä vďaka vývoju v rozvíjajúcich sa ázijských krajinách a v strednej a východnej Európe. Vyspelé trhy začínajú byť nasýtené a výrobcovia s smartfónov sa teda zamerajú hlavne na udržanie zákazníkov, čo popri stále vyššej komoditizácii povedie k väčšej inovácii a diferenciácii s cieľom zvýšiť predaj.“

Predaj smartfónov 2016 versus 2017
Predaj kusov (v miliónoch)
Hodnota predaja (v mld. USD)
 
2016
2017
medziročný rozdiel v %
2016
2017
medziročný rozdiel v %
Západná Európa
131,0
125,6
-4%
53,5
56,0
5%
Stredná a východná Európa
78,0
85,2
9%
16,8
21,2
26%
Severná Amerika
198,2
201,3
2%
82,9
84,0
1%
Latinská Amerika
105.9
115.8
9%
30.9
36.8
19%
Stredný východ a Afrika
168,9
176,5
4%
42,1
41,5
-1%
Čína
448,5
454,4
1%
133,1
152,3
14%
Vyspelé ázijské krajiny
72,9
68,5
-6%
46,1
44,2
-4%
Rozvíjajúce sa ázijské krajiny
214,5
232,7
8%
34,5
42,7
24%
CELKOVO
1.417,9
1.460,0
3%
439,9
478,7
9%
Zdroj: GfK Point of Sales (POS) - dáta zistené v POS na 75+ trhoch, mesačné dáta do konca novembra 2017, plus týždenné dáta do 31. decembra 2017. Percentá sú zaokrúhlené.
Zobrazit Galériu

redakcia

Všetky autorove články
smartfon 4 kvartal

Pridať komentár