SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

Ceny za inovácie v politike za rok 2023 sú už otvorené

Tlačové správy
0

Inštitút pre inovácie v politike už siedmy rok po sebe hľadá výnimočné projekty a politikov, ktorí majú odvahu robiť veci inak, sú kreatívni, zapájajú do rozhodovania ľudí a dosahujú reálne výsledky.  Na pozadí narastajúcich výziev v politike, ekonomike a klíme naprieč Európou, Innovation in Politics Awards oceňuje tých, ktorí vytvárajú demokratickejšiu, inkluzívnejšiu a udržateľnejšiu budúcnosť pre svoju komunitu, región alebo krajinu. Výnimoční politici a političky môžu prihlasovať svoje projekty do súťaže do 19. novembra.


Odvaha robiť verejnú politiku inak

Innovation in Politics Awards, alebo aj Cena za inováciu v politike je prestížne ocenenie, ktoré každoročne vyzdvihuje európskych politikov a političky, ktorí majú pozitívny vplyv na komunity, v ktorých pôsobia. Medzinárodné vyznamenanie oceňuje priekopnícke iniciatívy na všetkých úrovniach verejnej správy, od miestnej po regionálnu a celoštátnu, s cieľom upozorniť na inovatívne projekty, ktoré zlepšujú verejný život a podporujú tak pozitívne zmeny naprieč spoločnosťou. Účastníci majú možnosť vyniknúť v jednej z ôsmich kategórií, medzi ktoré patria (1) demokracia, (2) ochrana klímy, (3) technológie pre demokraciu, (4) vzdelávanie, (5) zlepšenie verejnej správy, (6) sociálna súdržnosť, (7) miestny rozvoj a (8) inovácia politickej strany.

SAMSUNG 042024 Advertisement

Ceny organizované Inštitútom pre politické inovácie so sídlom vo Viedni, ktorý sa zameriava na posilnenie demokracie v Európe a mimo nej, sa stali majákom uznania pre vizionárske snahy, ktoré nanovo vymedzujú hranice politickej činnosti.

Porota hodnotiaca dané projekty pozostáva z 1000 členov naprieč Európou. Vybraní finalisti spolu so všetkými víťazmi sa následne zúčastnia v apríli 2024 slávnostnej ceremónie v Barcelone, ktorá je zároveň prvým európskym hlavným mestom demokracie. Okrem zaslúženého uznania získajú víťazi prístup k významnej platforme, ktorá im umožní prezentovať ich úspechy a rozšíriť ich siete o nové kontakty.

Slovenské projekty zažiarili na medzinárodnej scéne

Slovensko sa premiérovo zapojilo v roku 2020 a odvtedy slovenské projekty pravidelne dokazujú, že aj na domácej pôde môžu vznikať riešenia s dopadom, ktorý je uznávaný medzinárodne. Do finále sa doteraz podarilo dostať šesť výnimočným projektom, pričom dva z nich si zaslúžene získali ocenenia vo svojich kategóriách. Projekt No Data Waste v obci Košeca získal v roku 2020 uznanie za inovatívny prístup k odpadovému hospodárstvu. Vďaka monitorovaniu každého vreca s odpadom pomocou QR kódov pomohli spoločne občania Košece znížiť produkciu zmesového odpadu a zvýšiť množstvo triedeného odpadu. Systém je pre občanov férovejší a pre obec udržateľnejší.

Ďalším úspešným projektom, ktorý sa dostal do finále je projekt SmartMap: Dubnica nad Váhom. Tento dátovy projekt ukazuje, že nielen v najväčších mestách sa organizujú skvelé iniciatívy. Pôvodne realizoval v Dubnici nad Váhom, ale postupne sa rozširuje aj do ďalších obcí, ponúka komplexný integrovaný mapový systém. Poskytuje neoceniteľné informácie o verejnej infraštruktúre, uľahčuje rozhodovanie a riadenie procesov. Od údajov o pozemkoch a nehnuteľnostiach až po verejnú zeleň, cesty a verejné osvetlenie táto platforma podporuje lepší výber daní, prípravu investičných projektov, efektívnu komunikáciu a prezentáciu problémov obce a hľadanie riešení.

Štvordňový festival Camp Bratislava organizovaný mestskou stranou Team Bratislava sa tento rok dostal až do finále v kategórii Inovácia politickej strany. Kategória oceňuje inovácie v politických stranách, ktoré pomáhajú zvýšiť ich dostupnosť, motivovať ľudí ku kandidatúre a zapojiť ich do kampaní. Práve tento projekt zohral kľúčovú úlohu pri zapájaní mladých ľudí do vecí verejných. Táto iniciatíva, ktorej hlavným cieľom je posilniť ich záujmy a podporiť silnejšie puto s hlavným mestom, úspešne zvýšila zapojenie mladých ľudí do verejného života prostredníctvom množstva workshopov, seminárov a interaktívnych diskusií.

Spojením politiky a inovácií sa títo odhodlaní nominanti stali nielen inšpiráciou, ale aj hmatateľným dôkazom toho, že pokrokové riešenia založené na údajoch môžu vytvoriť základ pre spoločnosti, ktoré sú lepšie pripravené a odolnejšie voči budúcim výzvam.

Ako sa zapojiť

Ocenenie Inovácia v politike si v nadchádzajúcom ročníku opäť posvieti na inovatívne a úspešné projekty a umožní Slovensku nadviazať na úspechy minulých ročníkov. Slovensko v priebehu rokov neustále preukazuje svoj potenciál pre pôsobivé verejné projekty, ktoré významne zlepšujú život občanov a komunít a zaslúžia širšie uznanie.

Žiadosť na ocenenie môžu podať samotní iniciátori projektu, alebo ich môže nominovať ktokoľvek, a to do 19. novembra 2023. Jednotlivci môžu predložiť svoje projekty samostatne, alebo môžu požiadať o pomoc komunikačnú agentúru Seesame, ktorá je kontaktným bodom pre Slovensko a Česko. Seesame, ktorému záleží na kvalitnej verejnej politike, je dlhodobým partnerom Inštitútu pre inovácie v politike.  Ďalšie podrobnosti o tom, ako sa zapojiť do súťaže Innovation in Politics Awards, môžu záujemci nájsť na webovej stránke www.innovationinpolitics.eu alebo sa obrátiť  na slovenského partnera zodpovedného za udeľovanie cien na adrese bakajsova@seesame.com.

 

 

www.innovationinpolitics.eu

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať