SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement

O2 v ČR musí zaplatiť pokutu 4,5 milióna korún za automatické obnovovanie objemu dát bez ich súhlasu

Telekomunikácie
0
Český telekomunikačný úrad (ČTÚ)vyrubil českému operátorovi O2 pokutu vo výške 4,5 milióna českých korún za nekalú obchodnú praktiku. Označil tak automatické obnovovanie objemu dát zákazníkom aj bez ich výslovného súhlasu, pričom dodatočné dáta sú spoplatnené. Službu Obnovenie objemu dát spustil mobilný operátor O2 zákazníkom s aktivovanou dátovou tarifou automaticky 15. mája 2015 bez toho, aby si vyžiadal ich súhlas. Ak si klient túto službu nedeaktivoval, po vyčerpaní základného dátového balíka sa mu objem dát automaticky obnovil za poplatok. O2 takisto neinformoval zákazníkov so zmluvou na dobu určitú o ich práve nesúhlasiť s vnútenou zmenou zmluvy a ukončiť zmluvu po nadobudnutí účinnosti zmeny, a to bez akýchkoľvek sankcií. ČTÚ zároveň operátorovi uložil povinnosť zmeniť všetky zákaznícke zmluvy tak, aby neobsahovali dohovor, na základe ktorého by bol operátor oprávnený bez výslovného a aktívneho objednania zo strany spotrebiteľa účtovať poplatok za takto vykonané obnovenie dát. ...

Redakcia

Všetky autorove články
O2

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať