SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement

Chcete hodnotiť IT alebo smart projekty ? Prihláste sa!

Tlačové správy
0

Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho pokračuje v zvyšovaní transparentnosti pri projektoch, ktoré sú financované z verejných a európskych peňazí. Aktuálne hľadá odborných hodnotiteľov v dvoch významných oblastiach. Ide o hodnotenie projektov financovaných z Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra a projektov pre tzv. Smart Cities financovaných z unikátneho slovensko-amerického inovačného fondu.

„Kvalitný a odborne zdatný hodnotiteľ je jedným z kľúčových krokov k výberu a realizácii kvalitného projektu,“ vysvetlil Peter Pellegrini. Zároveň dodal, že v rámci opatrení na zvýšenie transparentnosti budú jednotlivých hodnotiteľov pre konkrétne eurofondové projekty elektronicky žrebovať a zoznam hodnotiteľov projektov vrátane výsledných hodnotiacich hárkov bude zverejnený v systéme ITMS 2014+.

 Informatizácia
Prostredníctvom prvej výzvy oslovuje Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu záujemcov - odborných hodnotiteľov, ktorí budú hodnotiť žiadosti o nenávratný finančných príspevkov predkladané v rámci Prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (ďalej len „PO7 OPII“).

Od potencionálnych hodnotiteľov sa okrem iného očakáva minimálne 5-ročná prax, odborné znalosti v oblasti IT, orientácia v legislatíve v oblasti IT a informačnej bezpečnosti, ako aj skúsenosti s realizáciu konkrétnych projektov. Potencionálni záujemcovia môžu svoje žiadosti o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov zasielať aj prostredníctvom e-schránky,  najneskôr však do 29. marca 2018. Bližšie informácie a podmienky výzvy nájdete na webe úradu - informatizacia.sk.

VEĽKÁ SÚŤAŽ PRE PREDPLATITEĽOV

Inteligentné mestá – Smart Cities
Druhá výzva  je určená pre tých, ktorý majú záujem hodnotiť  žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci Pilotného projektu experimentálneho vývoja a inovácií pre budovanie rozumných obcí a miest v SR  v troch oblastiach: Manažment vody, manažment odpadov a  manažment energií.

Uchádzači musia spĺňať všeobecné, odborné aj osobnostné kritéria. Očakáva sa vysokoškolské vzdelanie, minimálne 6-ročná prax v danom odbore a napríklad skúsenosti s verifikáciou rozpočtu projektu. Žiadosti na zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov sa predkladajú len písomne. Prihlásiť sa môžete do 5. marca 2018. Bližšie informácie a podmienky výzvy nájdete tu: vicepremier.gov.sk

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Všetky autorove články
smart cities informatizacia

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať