SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement

Cisco inovuje siete: stane sa z nich živý organizmus s vlastnou inteligenciou a schopnosťou učiť sa

Tlačové správy
0

Spoločnosť Cisco predstavila siete budúcnosti, ktoré prinášajú jeden z najväčších prelomov v tejto oblasti. Nové technológie disponujú vlastnou umelou inteligenciou a môžu rozhodnúť, k akým dátam a službám má používateľ povolený prístup. Sieť sa mení na živý organizmus, ktorý sa v priebehu času učí, zdokonaľuje a dokáže predpovedať budúce problémy. V krátkom čase tak pomôže zastaviť najpokročilejšie kybernetické útoky ako bol napríklad ransomvér WannaCry. Skúšobnú verziu riešenia pre siete budúcnosti už otestovalo 75 organizácií vrátane najväčšieho nemeckého železničného prepravcu Deutsche Bahn/DB Systel GmbH či amerického úradu pre letectvo a vesmír NASA. Počas testovania dokázali organizácie znížiť čas potrebný na provisioning siete o 67 %, zrýchliť rozpoznanie problémov o 80 %, skresať následky prienikov útočníkov do siete o 48 % a znížiť prevádzkové náklady o 61 %.

Sieť ešte nikdy nebola pre úspech firiem tak kľúčová ako dnes. Zároveň ale nikdy nebola pod takým tlakom,“ hovorí Chuck Robbins, CEO spoločnosti Cisco a dodáva: „Vybudovaním novej intuitívnej siete sme vytvorili inteligentnú platformu s bezkonkurenčnou bezpečnostnou úrovňou, ktorá posunie podniky vpred a otvorí ľuďom i organizáciám nové možnosti.

Spoločnosti Cisco vo vývoji výrazne pomohla jej jedinečná pozícia na trhu, pretože drvivá väčšina svetovej internetovej premávky prechádza jej sieťami. Vďaka tomu môže Cisco analyzovať relevantné dáta bez narušenia súkromia zákazníkov, vrátane sledovania anomálneho sieťového správania v reálnom čase. Automatizáciou okraja siete a využitím strojového učenia ponúka spoločnosť Cisco organizáciám možnosť jednoduchšie spravovať omnoho väčší počet pripojených zariadení. Organizácie sa tak môžu sústrediť na svoje strategické priority.

Definícia účelu, znalosť kontextu a intuícia

Nový prístup spoločnosti Cisco predstavuje presun k softvérovo definovanému riešeniu s dopadom na zvýšený výkon a produktivitu. Hlavné tri piliere nového prístupu definuje:

 • Účel: Sieť, ktorej podobu definuje vopred daný účel, umožní IT oddeleniu prenechať softvéru potrebné, no zdĺhavé manuálne procesy a spravovať milióny zariadení rádovo v minútach. Organizácie tak môžu mať istotu, že sú pripravené na budúce rozširovanie.
 • Kontext: Vďaka analýze a interpretácii dát v konkrétnom kontexte môže sieť poskytnúť dôležité informácie pre chod podniku a zároveň ponúknuť nový pohľad na vec. V dnešnej dobe sa dáta stávajú kľúčovým aktívom firiem. Dôležité však je dokázať ich zasadiť do kontextu, čiže poznať kto, čo, kedy, kde a ako. Nová intuitívna sieť zvládne interpretovať všetky tieto oblasti, čo v konečnom dôsledku znamená vyššiu bezpečnosť, rýchlejšiu prevádzku a individuálny prístup.
 • Intuícia: Nová sieť poskytuje výhody strojového učenia vo veľkej mierke. Spoločnosť Cisco využíva obrovské množstvo dát, ktoré prechádza sieťami po celom svete. Výsledkom zabudovaného strojového učenia sú akčné a prediktívne pohľady.

Technológia intuitívnej siete

Architektúra Cisco Digital Network Architecture (DNA) poskytuje zákazníkom široké hardvérové a softvérové portfólio. Teraz predstavuje spoločnosť Cisco nový súbor technológií a služieb v rámci architektúry Cisco DNA, ktorý je navrhnutý ako jednotný systém a tvoria ho:

 • Rozhranie DNA Center: Intuitívne a centralizované rozhranie pre správu poskytuje IT tímom možnosť sledovať všetky sieťové funkcie na jednom mieste, vrátane prehľadu o provisioningu, nastavenia firemných politík a záruk. Úplná viditeľnosť prevádzky siete umožňuje analýzu kontextu v celej sieti.
 • Softvérovo definovaný prístup (SD-Access): SD-Access využíva automatizované vynucovanie politík a segmentáciu siete v rámci jednej fabric siete. Tým výrazne zjednodušuje prístup do siete pre používateľov, zariadenia a veci. Vďaka automatizácii každodenných úloh, ako sú konfigurácie, provisioning a riešenie problémov SD-Access výrazne znižuje čas potrebný na adaptáciu siete. Rozpoznanie problémov v sieti sa zrýchľuje z rádovo týždňov alebo mesiacov na hodiny, čím sa výrazne znižujú aj následky úspešných útokov.
 • Analytická platforma Network Data Platform and Assurance: Táto platforma kategorizuje a dáva do súvislosti väčšinu dát, ktoré sieťou pretekajú. Využíva strojové učenie a ponúka prediktívnu analýzu, business intelligence a akčné pohľady v rámci služby Cisco DNA Center Assurance.
 • Nástroj Encrypted Traffic Analytics: Dnes je viac ako polovica kybernetických útokov skrytá v šifrovanej premávke a tento podiel neustále rastie. Vďaka využitiu výskumu bezpečnostného tímu Cisco Talos a strojového učenia pre analýzu metadát môže sieť identifikovať znaky známych hrozieb i v šifrovanej premávke bez toho, aby ju musela dešifrovať a narušiť tak súkromie používateľov. Iba spoločnosť Cisco umožní IT oddeleniu detegovať hrozby v šifrovanej komunikácii s presnosťou až 99 % a s menej ako 0,01 % falošne pozitívnych oznámení.
 • Portfólio switchov Catalyst 9000: Spoločnosť Cisco predstavuje novú rodinu switchov navrhnutú tak, aby odrážala narastajúce požiadavky spojené s trendmi ako sú mobilita, cloud, IoT a bezpečnosť. Cisco Catalyst 9000 ponúka vysoký výkon a špičkovú programovateľnosť, inovatívny hardvér i softvérové vrstvy.
 • Softvérové predplatné: Po zakúpení niektorého produktu z rodiny switchov Catalyst 9000 získavajú zákazníci prístup k funkciám softvéru DNA prostredníctvom predplatného a to buď v rámci súprav Cisco ONE alebo podľa vlastného výberu.
 • Služby DNA: Aby zákazníci mohli skutočne efektívne využívať nové možnosti intuitívnej siete, vytvorila spoločnosť Cisco nové portfólio služieb. Či už zákazníci hľadajú nové možnosti transformácie celej siete alebo integrácie nových bezpečnostných a automatizačných funkcií do svojej súčasnej siete, predstavuje spoločnosť Cisco komplexnú ponuku poradenských, implementačných, optimalizačných a technologických služieb. Partneri môžu tieto služby aj predávať a na ich základe vytvoriť sieťové modely, ktoré zahŕňajú softvérové riešenia, automatizáciu, bezpečnosť a pokročilú analytiku.
 • Centrum pre vývojárov: Spoločnosť Cisco uvádza nové centrum DevNet DNA Developer Center, ktoré pomáha vývojárom a ďalším IT profesionálom vytvoriť sieťové aplikácie a integrovať ich do ich súčasných systémov. Centrum zahŕňa učebné postupy, sandboxy a ďalšie zdroje, ktoré vývojári môžu využiť.

Dostupnosť

 • jún 2017 – Cisco Catalyst série 9300 a 9500 (možno objednať)
 • júl 2017 – Cisco Catalyst séria 9400 (možno objednať)
 • august 2017 – DNA Center, SD-Access (riadená dostupnosť)
 • september 2017 – Encrypted Traffic Analytics (plánovaná dostupnosť)
 • november 2017 – Network Data Platform (možno objednať), Assurance (plánovaná dostupnosť), SD-Access (plánovaná plná dostupnosť)

Cisco

Všetky autorove články
Cisco

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať