SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement

Čo keby sa starnutie stalo liečiteľnou chorobou?

5
Starnutie sa oddávna vníma ako nevyhnutný a nezastaviteľný prirodzený proces. Charakterizuje sa ako hromadenie podmienok, ktoré sa s pribúdajúcim vekom stávajú bežnejšími, ako je napr. rakovina, demencia, fyzická krehkosť, a napokon vedú k smrti. Pritom nemáme spôsob, ako to zmeniť. Dnes však stále viac vedcov spochybňuje našu základnú koncepciu starnutia. Čo keby sme mohli vzdorovať smrti alebo jej dokonca úplne zabrániť? Čo by sa zmenilo, keby sme na starnutie nazerali ako na chorobu? David Sinclair, genetik na Lekárskej fakulte Harvardovej univerzity, je jeden z popredných predstaviteľov tohto názorového prúdu. Tvrdí, že medicína by nemala považovať starnutie za prirodzený dôsledok pribúdajúceho veku, ale za stav. Staroba je podľa jeho názoru jednoducho patologická zmena a rovnako ako všetky patologické zmeny sa dá úspešne liečiť. Keby sme k starnutiu pristupovali takto, mali by sme väčšiu schopnosť liečiť ho, než keď budeme liečiť choroby, ktoré ho sprevádzajú. Podľa Sinclaira by ... Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články
zdravie clovek veda vyskum

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať