SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

Čo sa s Micro:bitom naučíš, využiješ na reálnych platformách IoT

0
Populárny jednodoskový mikropočítač BBC Micro:bit, ktorý sa využíva v mnohých našich školách, je primárne koncipovaný ako platforma na osvojenie si základov programovania (či už pomocou grafických blokov, alebo v populárnom programovacom jazyku Python), softvérovej obsluhy hardvérových komponentov a jednoduchej robotiky. Pri výučbovej platforme je namieste položiť si otázku, ako zúročiť získané vedomosti a skúsenosti na reálnych platformách, napríklad v stredoškolských či univerzitných projektoch, pri návrhu rôznych zariadení v rámci hobby alebo pri návrhoch a ladení reálnych riešení, a to nielen v startupoch, ale aj etablovaných firmách. Paradoxne priamu odpoveď na túto otázku neposkytuje samotný Micro:bit, ale niektoré jeho klony, ktoré sú kompatibilné na úrovni signálov zbernice. Jednodoskový mikropočítač Mbits využíva moderný mikrokontrolér ESP32, ktorý podporuje nielen bluetooth, ale aj Wi-Fi komunikáciu. Srdcom klonu s názvom Pico:ed je mikrokontrolér RP2040 navrhnutý v Raspberry ... Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať