SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

Cyklus sa uzatvára: ako môžu firmy budovať udržateľnejšiu budúcnosť?

Tlačové správy
0

Komentár Eriky Lindauerovej, riaditeľky HP pre strednú a východnú Európu

Prírodné zdroje Zeme sa vyčerpávajú alarmujúcim tempom – 1,8-krát rýchlejšie, než ich planéta dokáže obnovovať. [1] Očakáva sa, že do roku 2050 dosiahne toto tempo 2,3-násobok udržateľnej   spotreby.[2] Každoročne k tomu prispieva 50 miliónov ton elektronického odpadu, čo zodpovedá hmotnosti všetkých komerčných lietadiel, ktoré boli kedy vyrobené.[3]

SAMSUNG 042024 Advertisement

Prijatie postupov obehového hospodárstva, ako je minimalizácia odpadu, opätovné použitie a opravy výrobkov a podpora udržateľnej výroby, nám môže pomôcť vybudovať lepšiu budúcnosť. K tomu však povedie ešte dlhá cesta – dnešná svetová ekonomika je obehová iba zo 7,2 %.[4]

Hoci zásadnú úlohu v implementácii obehového hospodárstva hrajú nadnárodné spoločnosti, svojím dielom môžu prispieť organizácie všetkých veľkostí zo všetkých odvetví. Začínajúce firmy sa od samého začiatku hlásia k modelom obehovej ekonomiky, malé a stredné podniky sú hnacou silou platforiem pre zdieľanie a spoluspotrebiteľstvo.

Spoločnosť HP, ktorá má desiatky rokov skúseností s prevádzkovaním udržateľného podnikania, si stanovila k plne obehovému hospodárstvu, ktorého motorom sú služby a výrobky súvisiace s jeho zásadami, svoju vlastnú cestu. Tu sú niektoré z jej poznatkov:

Získajte na svoju stranu uvedomelého spotrebiteľa

Dnešní zákazníci sú ekologicky uvedomelejší. Podniky, ktoré uprednostňujú obehové hospodárstvo, môžu teda ich očakávania naplniť a zároveň dosiahnuť dlhodobé environmentálne a obchodné prínosy.

Hoci programy obehového hospodárstva obvykle vyžadujú počiatočné investície, môžu pomôcť znížiť režijné náklady, zvýšiť efektivitu, a dokonca poskytnúť nové zdroje príjmov. Poskytovanie nástrojov, ktoré dokážu predpovedať, o koľko menej odpadu vznikne a aké náklady sa ušetria, môže pomôcť preukázať výhody tohto spôsobu hospodárenia a ďalej prehĺbiť dôveru a lojalitu zákazníkov.

Postupy obehového hospodárstva navyše môžu mať pozitívny vplyv na spoločnosť. Napríklad programy spoločnosti HP, zamerané na klímu, posilnili komunitné zložky našej stratégie udržateľného dopadu. Na Haiti spolupracovala spoločnosť HP s mimovládnymi organizáciami na vytvorení programu recyklácie plastov, ktoré by inak skončili v oceáne. Program podporuje miestnych pracovníkov. Tieto plasty sa používajú vo výrobkoch HP, čím prispievajú k obehovému hospodárstvu a zaisťujú miestnym komunitám príležitosti na zárobok a vzdelávanie.

V prvom (i poslednom) rade majte na pamäti životné prostredie

Opätovne využiteľné výrobky sú navrhované s ohľadom na životné prostredie a so zreteľom ku každej fáze ich životného cyklu. Teda aj potom, čo doslúži. Jednou z priorít by malo byť udržateľné získavanie zdrojov so zameraním na etické postupy a ambiciózne, ale dosiahnuteľné ciele.

Spoločnosť HP napríklad od roku 2016 vyžaduje, aby všetok značkový papier HP pochádzal z recyklovaných alebo certifikovaných zdrojov. V roku 2020 rozšírila túto požiadavku aj na papierové obaly pre domáce a kancelárske tlačiarne a spotrebný materiál, počítače a displeje. Naším cieľom je získať do roku 2030 štatút Forest Positive a bojovať týmto spôsobom proti odlesňovaniu, ktoré súvisí s používaním papiera iných výrobcov v našich produktoch a tlačových službách.[5]

K pozitívnej zmene prispievajú aj inovácie v oblasti obalov. Nedávno boli vyvinuté 100 % kompostovateľné materiály na báze chitínu a k rozšíreniu produkcie ekologických obalov vo veľkom meradle môžu prispieť aj nástroje na výrobu obalov z nasávanej kartonáže vytvárané pomocou 3D tlače. Ďalšie výhody môže priniesť pokrok v oblasti tlače, vrátane tlače priamo na prepravné krabice a používanie atramentov na vodnej báze. Spoločnosť HP si kladie za cieľ do roku 2025 eliminovať 75 % jednorazových plastových obalov v porovnaní s rokom 2018 – a v roku 2021 sa už pohybovala v polovici cesty k jeho dosiahnutiu.[6]

Znižujte množstvo odpadov, predlžujte životnosť výrobkov

Spotreba energie predstavuje pri elektronických zariadeniach zásadný faktor, pre spotrebiteľov však môže byť jej označenie mätúce. Organizácie, ako sú ENERGY STAR, TCO a Blue Angel, môžu spotrebiteľom pomôcť prijímať informované rozhodnutia. Okrem porovnávacích nástrojov môžu výrobcovia spotrebiteľom pomôcť tým, že budú na štítkoch a obaloch výrobkov a v predajných materiáloch uvádzať jasné a presné informácie.

Spoločnosti môžu pomôcť znížiť dopyt po nových surovinách, ak budú ponúkať predĺžené záruky a zaistia opraviteľnosť výrobkov. Výrobky HP sú za svoju opraviteľnosť [7]pravidelne oceňované organizáciami, ako je iFixit, ktoré hodnotia opraviteľnosť výrobkov a poskytuje návody na opravy svojpomocne.

Zodpovedné spoločnosti sa snažia výrobky, ktoré už zákazníci nepotrebujú, získať späť a znovu využiť. Obchodný model „zariadenia ako služba“ uspokojuje potreby zákazníkov a zároveň podporuje obehové hospodárstvo prostredníctvom spätného odberu výrobkov.

Miliarda dôvodov pre recykláciu v uzavretom cykle

Recyklácia v uzavretom cykle má v obehovej ekonomike zásadný význam a spoločnosť HP realizuje rôzne iniciatívy na jej podporu. Napríklad program HP Planet Partners prispieva k tomu, aby atramentové a tonerové kazety nekončili na skládkach. V tomto programe bol tento rok dosiahnutý významný míľnik, pretože bola zrecyklovaná viac ako miliarda kaziet. Tonerové kazety HP Evocycle , vyrobené z opakovane recyklovaného plastu, ďalej zákazníkom vo Francúzsku, Nemecku a Veľkej Británii pomáhajú splniť ciele udržateľnosti.[8]

Tiež sa zlepšujeme pri opätovnom používaní stále širšej škály materiálov. Vďaka tomu sa napríklad využívajú suroviny biologického pôvodu, ako sú kávová usadenina pri výrobe monitorov a kuchynský olej pri výrobe krytov notebookov.

Spolupráca násobí sily pre ešte väčší dopad

Obehové hospodárstvo je tímová práca, ktorá nevyhnutne vyžaduje partnerstvo so štátnymi úradmi, dodávateľmi a ďalšími zainteresovanými stranami. Firmy môžu byť vždy o krok vpred, ak rozšíria spoluprácu s mimovládnymi organizáciami, výskumnými ústavmi a think -tankami. Spoločnosť HP napríklad spolupracuje s organizáciami World Wildlife Fund a Forest Stewardship Council, aby zlepšila programy na získavanie a certifikáciu buničiny.

Spolupráca znamená prínos pre všetky typy spoločností, nech už na ceste k obehovému hospodárstvu pokročili akokoľvek ďaleko. Účasťou v odborových orgánoch a spoluprácou s výrobnými partnermi je možné dosahovať konsenzus, presadzovať vhodnú legislatívu a podporovať myšlienky obehovej ekonomiky.

Spoločnosti s existujúcimi programami môžu rozšíriť vplyv svojej pôsobnosti zapojením svojho podnikateľského ekosystému. Partnerský program HP Amplify Impact , do ktorého sa celosvetovo zapojilo viac ako 3 500 partnerov, sa stal hnacím motorom masívnych zmien v tejto oblasti.

Predstavte si budúcnosť

Koncepcia obehovej ekonomiky predstavuje víziu regeneratívnejšej a udržateľnejšej budúcnosti. Ak bude správne realizovaná spolu so zodpovedným využívaním zdrojov a obalov, materiálov a výrobkov, ktoré zostanú dlhšie v obehu, a s uplatňovaním recyklácie v uzavretom cykle, mohla by globálnej ekonomike do roku 2030 priniesť 4,5 bilióna dolárov.[9]

Prechod na obehové hospodárstvo nie je možnosťou, ale nutnosťou. Aby sa podaril, musíme naliehavo zmeniť svoj spôsob myslenia, osvojiť si postupy obehového hospodárenia a rozvíjať partnerstvá a stratégie potrebné pre úspech. Spoločnosti, ktoré stoja na čele tohto úsilia, budú odmenené najviac.

Budúcnosť tkvie v obehovom hospodárstve a záleží na spoločnostiach po celom svete, aby túto víziu naplnili. Či už práve začínate alebo ste už dosiahli určitý pokrok – prišiel čas urobiť ďalší krok.

O spoločnosti HP 

Spoločnosť HP Inc. (NYSE: HPQ) je celosvetovým lídrom v oblasti technológií a tvorcom riešení, ktoré umožňujú ľuďom realizovať ich nápady a zaoberať sa vecami, na ktorých im záleží najviac. Spoločnosť HP pôsobí vo viac ako 170 krajinách sveta a ponúka širokú škálu inovatívnych a udržateľných zariadení, služieb a predplatiteľských programov pre osobné počítače, bežnú aj 3D tlač, hybridnú prácu, hranie hier a ďalšie. Viac informácií o HP Inc. nájdete na http://www.hp.com .

 


[1]Deň prekračovania limitov. Koľko Zemou alebo krajín potrebujeme? https://www.overshootday.org/how-many-earths-or-countries-do-we-need/

[2] Svetová podnikateľská rada pre udržateľný rozvoj (WBCSD). Vízia 2050: Nová agenda pre podnikanie.

[3] Platforma na urýchlenie obehového hospodárstva (PACE) a Koalícia OSN pre elektronický odpad. (2019). Nová cirkulárna vízia pre elektroniku: Čas na globálny reštart.

[4] Circularity Gap Report 2023, Circle Economy

[5] HP Sustainable Impact Report.

[6] Vypočíta sa ako percento primárnych plastových obalov (podľa hmotnosti) zní ž enej na prepravovanú jednotku. Pozri správu HP Sustainable Impact Report.

[7] HP Sustainable Impact Report.

[8] HP Sustainable Impact Report.

[9] Svetové ekonomické fórum. "Pomáhame obehovému hospodárstvu stať sa realitou."https://www.weforum.org/impact/helping-the-circular-economy-become-a-reality/

Zobrazit Galériu

HP Inc.

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať