CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

Dáta na jednom mieste sú ďalším krokom k Jedenkrát a dosť

Tlačové správy
0

Občan v centre pozornosti, údaje na jednom mieste a ľahké zdieľanie informácií v rámci zásady jedenkrát a dosť sú výhody nového projektu z dielne Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII). Ten dnes verejne predstavil pripravovaný projekt „Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma) a Manažment osobných údajov“. 

„Informatizácia má ľuďom uľahčovať život. Vďaka novému projektu budú všetky dáta na jednom mieste, úrady ich budú zdieľať medzi sebou a nebudú zaťažovať občana tým, aby prenášal potvrdenia, ktoré potrebuje pri riešení svojich denných problémov, z jedných dverí do druhých,“ povedal vicepremiér Richard Raši.

Kvalitné dáta sú predpokladom pre inovácie a lepšie služby pre občanov. Nový projekt, ktorý pripravuje ÚPVII, prináša hneď niekoľko vylepšení. Prvým je, že všetky údaje o občanoch budú sústredené na jednom mieste, kde si ich úrady budú môcť podľa potreby pozerať. Ďalšou výhodou je, že ľudia konečne získajú prehľad o tom, aké údaje o nich úrady evidujú a kto si ich pozeral. Aby dáta nemohli byť zneužité, je súčasťou projektu aj technické riešenie na ochranu osobných údajov a transparentný prístup k nim.

Vďaka plánovanej službe „moje dáta“ získajú všetky úrady a verejné inštitúcie jednoduché nástroje a technológiu, ako splniť požiadavky na ochranu a sprístupnenie osobných údajov, ktoré definuje nová európska legislatíva Obecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR).   

Financovanie projektu je naplánované v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII). Po zapracovaní pripomienok vznesených v rámci verejného pripomienkovanie bude štúdia uskutočniteľnosti projektu predložená Riadiacemu výboru prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (PO7 OPII).

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Všetky autorove články
dáta informatizacia operacny proram

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať