SAMSUNG_082023 Advertisement SAMSUNG_082023 Advertisement SAMSUNG_082023 Advertisement

Databázy II / 10.časť

0
Späť na úvod >> Späť na seriál Aj tentoraz sa do tretice budeme venovať delfistom. Ostatní databázisti si však tiež môžu prečítať túto stať, možno v nej nájdu niekoľko inšpirujúcich podnetov. Veď filozofia programovania je rovnaká, iba príkazy a syntaktické zápisy sú v jednotlivých programovacích jazykoch odlišné. Vráťme sa aspoň v myšlienkach k predchádzajúcim častiam. Vytvorili sme aplikáciu v Borland Delphi, ktorá je schopná prezerať a dopĺňať vybratú tabuľku v príslušnej databáze. Na spojenie s konkrétnym MySQL serverom bolo použité ODBC, v našom prípade MyODBC. Výhody a nevýhody spojenia cez ODBC alebo spojenia priamo pomocou API (Application Programming Interface – aplikačné programovacie rozhranie) sme si vysvetlili nedávno. Teraz si ukážeme, ako aplikáciu využívajúcu API vytvoríme.ČO POTREBUJEME. Ak sme v predošlých častiach potrebovali MyODBC, teraz môžeme naň zabudnúť. Naopak, budeme potrebovať API. Ale ako také API vyzerá? API je pomyselné rozhranie, ktoré môže byť im ... Zobrazit Galériu

Miroslav Oravec

Všetky autorove články
databázy

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať