SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

Dievčatá sú v matematike lepšie ako chlapci, napriek tomu informatiku neštudujú

Tlačové správy
0

Firmy chcú prispieť k tomu, aby záujem tínedžeriek o technológie a vedu vekom neupadal

Dievčatá ovládajú väčšinou matematiku a prírodné vedy minimálne tak dobre alebo lepšie ako chlapci, napriek tomu po strednej škole chodia študovať vedu a techniku v oveľa menšom počte. Obzvlášť slabý je záujem nežného pohlavia o informatiku. Napríklad na Fakulte informatiky a informačných technológií STU aj na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity tvoria dievčatá stále len desatinu celkového počtu študentov, hoci v posledných rokoch tento podiel narástol.

Podľa zistení University of Glasgow a University of Missouri, ktoré skúmali študijné výsledky poldruha miliónov 15-ročných študentov z celého sveta v testoch PISA (Programme for International Student Assessment), dosahujú dievčatá v matematike a prírodných vedách až v 70 % krajín lepšie výsledky, ako ich spolužiaci, a to bez ohľadu na sociálne, politické alebo ekonomické postavenie.

Napriek tomu záujem dievčat o štúdium matematiky, fyziky, chémie či informatiky po dovŕšení 15 roku života prudko klesá, ukázal nedávny prieskum medzi 11,5 tisíc školáčkami z 11 európskych krajín vo veku jedenásť až osemnásť rokov.

Dôvodov je viacero. Prieskumy ukazujú, že jednou z príčin sú obavy dievčat z matematiky, čo platí najmä v rozvinutejších a rodovo rovnejších krajinách, ale tiež nedostatok ženských vzorov v oblasti vedy a techniky a chýbajúce praktické skúsenosti či zážitky.

Dievčatá si IT smer primárne nevyberajú z dôvodov obáv z matematiky či programovania a následne preto, lebo presne nevedia čo sa v technologických firmách robí. Považujú tento smer za nudný, majú predstavu, že presedia celý deň za počítačom a nebudú s nikým komunikovať,“ potvrdzuje dôvody nezáujmu dievčat o štúdium informatiky Petra Kotuliaková zo združenie Aj Ty v IT.

Spoločnosť Siemens sa preto každoročne pridáva k celosvetovej iniciatíve na podporu žien v IT pod názvom Girl’s Day, ktorý na Slovensku organizuje združenie Aj Ty v IT. Deň žien v informačných a komunikačných technológiách sa včera konal na Slovensku po štvrtýkrát, pričom sa ho zúčastnila zhruba tisícka dievčat. Stovka z nich si mohla v spoločnosti Siemens v Bratislave, Žiline a v Košiciach, pozrieť, ako sa vyvíja software pre utlrazvuky, navrhuje medicínska diagnostika vo virtuálnej realite, alebo pracuje so softvérom, ktorý riadi inteligentné budovy a elektrárne.

Siemens vyvíja na Slovensku softvér, ktorý sa používa v rôznych oblastiach po celom svete, preto sa do Girl’s Day opakovane zapájame. Chceme rúcať mýtus, že práca s technológiami je nudná a ukázať dievčatám, že ak sa rozhodnú študovať vedu, techniku či informatiku, budú mať na Slovensku šancu pracovať na zaujímavých projektoch. Napríklad vyvíjať špičkový medicínsky softvér, ktorý zachraňuje životy, alebo pracovať s technológiami, ktoré chránia ľudí pred požiarmi,“ uviedol Milan Rajnoha, Head of Corporate Technology spoločnosti Siemens.

Siemens

Všetky autorove články
Siemens matematika

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať