CANON_122023 CANON_122023 CANON_122023

Digitálna transformácia už nie je sci-fi, slovenské firmy jej dali zelenú

Tlačové správy
0

Moderné technológie menia podnikanie a stávajú sa dômyselnou súčasťou konkurenčného boja. Kto chce stáť na strane úspešných a prosperujúcich, má ambície zlepšovať svoje služby a ponúkať kvalitnejšie produkty zákazníkom, nemal by v digitálnej transformácii zaváhať. Zistenia priniesol exkluzívny prieskum, ktorý dala zrealizovať spoločnosť DXC Technology.

Aj slovenské firmy sa v rámci svojho rozvoja čoraz viac spoliehajú na technológie, digitálna transformácia sa stáva hnacou silou biznisu a zmeny v oblasti IT sú prioritou, ak si chcú udržať konkurencieschopnosť. Inovácie tak zvyšujú flexibilitu firmy, zlepšujú obchodné výsledky a klienti vďaka nim dostávajú lepší, rýchlejší a komplexnejší servis. Z prieskumu „Digitálna transformácia na Slovensku“, ktorý si nechala exkluzívne vypracovať spoločnosť DXC Technology vyplynulo, že digitálnou transformáciou už prešlo až 58 % slovenských podnikov a 30 % spoločností ju plánuje zrealizovať počas nasledujúceho roka, pričom iba 12 % spoločností žiadnu transformáciu neplánuje. ,,Ako sme zistili, na zvýšené očakávania zákazníkov chcú byť firmy pripravené procesne, technologicky a aj z hľadiska ľudského kapitálu, ale napriek tomu, že sa o digitálnej transformácii hovorí už dosť dlho, firmy stále tápajú. Sme však radi, že aj náš prieskum odhalil, že sa slovenské firmy neboja v tejto otázke osloviť odborníkov,“ hovorí Zdenko Böhmer, generálny riaditeľ DXC Technology na Slovensku.

Slovenské podniky sú opatrné – chcú sa chrániť pred digitálnymi rizikami
Ako ukázal prieskum, slovenské firmy vnímajú bezpečnosť podniku a dát ako top prioritu a digitálnu transformáciu považujú za záruku bezpečnosti a ochrany pred digitálnymi rizikami (76 %). Je to zaujímavý pohľad, keďže v skutočnosti bezpečnosť podniku nie je hlavným cieľom digitálnej transformácie. Skôr naopak. Využívanie moderných IT technológií nevyhnutne vyžaduje venovať zvýšenú pozornosť otázkam bezpečnosti a ochrany pred digitálnymi rizikami. A jedná sa teda skôr o sekundárny efekt. Pozitívne zistenie je, že slovenské firmy vidia významný prínos digitálnej transformácie v automatizácii a optimalizácii procesov (71 %) a zbere a vyhodnocovaní dát (64 %).

Naše firmy sa snažia v prvom rade transformovať najmä oddelenia financií a IT, výroba skončila v rebríčku na treťom mieste. Používanie a nasadzovanie digitálnych technológií je vo vyše polovici spoločností (64 %) v kompetencii riaditeľov IT oddelení, o tejto oblasti však rozhodujú aj finančné oddelenia (57 %), keďže práve tie majú pod palcom strategické investície. ,,Je dôležité zvážiť si, ktoré procesy a aktivity chce firma transformovať, kde jej to prinesie zefektívnenie alebo zvýšenie motivácie zamestnancov a kde by to naopak, mohlo spôsobiť komplikácie. Do príprav a plánov treba zapojiť vo firme všetkých a postupne ich zaškoľovať, aby dokázali nové nástroje efektívne využívať,“ dodáva Zdenko Böhmer. Najväčšou prekážkou digitálnej transformácie sú totiž podľa prieskumu práve samotní zamestnanci, najmä ich nedostatok skúseností s využívaním technológií (53 %), ale aj ich nedostatočné technické vzdelávanie (48 %).

Cesta k znižovaniu nákladov a kvalitnejšej ponuke zákazníkom
Digitálna transformácia premieňa a bude meniť situáciu na trhu. Stále viac podnikov sa púšťa do zmien s cieľom získať konkurenčnú výhodu vďaka novým produktom a službám, novým obchodným modelom a vzťahom. ,,Tí, ktorí využijú nové technológie na inovácie v odbore, dokážu podkopať pozície aj najvýznamnejších firiem v každom odvetví. Digitálna transformácia jednoznačne ovplyvňuje konkurenčný boj,“ hovorí generálny riaditeľ DXC Technology. V nasledujúcich 2 – 3 rokoch slovenské firmy očakávajú, že sa zavedenie zmien prejaví najmä v zlepšovaní kvality (75 %), v efektívnejšom využívaní získavaných údajov v procese rozhodovania (72 %) a v znižovaní nákladov (77 %). Za paradoxné zistenie je možné považovať pohľad Slovákov, že digitálna transformácia bude mať najmenší vplyv na zmeny obchodných modelov (26 %). Podobne sú však na tom v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku. Akoby nevnímali zásadné zmeny obchodných modelov, aké priniesli nové spoločnosti napríklad v oblastiach internetového predaja, ubytovacích, či taxi služieb. Na druhej strane, až 90 % spoločností sa domnieva, že digitálna transformácia zvýši tempo zmien, ovplyvní konkurenčné prostredie a prispeje k väčšej spokojnosti zákazníkov.

Príklady digitálnej transformácie na Slovensku
Sú to práve inovatívne riešenia, vďaka ktorým sa spoločnosti rozvíjajú a odlišujú sa nimi od svojej konkurencie. Riešenia v oblasti internetu vecí pomáhajú spoločnostiam v oblasti dopravy a výroby robiť rozhodnutia s pridanou hodnotou na základe kvalitných dát a nielen intuície. Príkladom digitálnej transformácie vo verejnom sektore s celospoločenským významom je aj koncept využívania elektronických občianskych preukazov, ktorý má potenciál výrazne napomôcť digitálnej transformácii aj v súkromnom sektore. Ako ukazujú úspešné príklady zo sveta prepojenie verejného a súkromného sektora je kľúčové pre úspech tohto konceptu. „Občan by disponoval vysoko bezpečnou mobilnou aplikáciou, ktorá by plnohodnotne nahradila identifikačné doklady. Mohol by tak používať elektronickú identitu veľmi pohodlne z ľubovoľného miesta kedykoľvek bude potrebovať, vrátane prístupu k službám v banke, poisťovni, u lekára, ale aj u svojho operátora, či dodávateľa vody a elektriny,“ uzatvára Zdenko Böhmer.

Prieskum realizovala spoločnosť GfK SK. Uskutočnil sa v období júl  – september 2017. Počet respondentov: 102, zloženie respondentov: 5 % decision makeri,  61 % co-decision makeri, 34 % poradcovia. Najviac, 58 % respondentov, pracuje v oblasti priemyslu a výroby.

SKPR Strategies, s.r.o.

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať