SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement

Dochádzkový systém iCARD

0

Viete, kde sa v pracovnom čase nachádzajú vaši zamestnanci? Ak máte malú firmu, viete si ich ustriehnuť aj sami. Ale čo ak máte na ­starosti fabriku so stovkami pracovníkov na rôznych pracoviskách s desiatkami liniek a možno aj detašovanými pobočkami? Môžete ľudí vybaviť niekoľkými kľúčmi, prijať viac vrátnikov alebo sa zaobísť bez presných výkazov o vykonanej práci. Alebo môžete použiť systém, kde na všetko stačí jedna karta.

Presná evidencia časov príchodov, odchodov a prerušení pomáha optimalizovať na­stavenie pracovných procesov a zvyšuje produktivitu. Automatická tvorba podkladov na výpočet platov zase odbremeňuje mzdové oddelenia a znižuje množstvo papiera, ktoré sa v organizácii spotrebuje. Výhody pocítia aj zamestnanci, ktorí na kontrolu svojich odpracovaných dní či zostatkovej dovolenky už nepotrebujú kontaktovať personálne oddelenie. Na všetko im stačí jedna karta a systém, ku ktorému môžu pristúpiť aj cez webovú aplikáciu.

Systém na mieru

Dochádzkový systém iCard možno prispôsobiť potrebám každej firmy. „Každá organizácia si môže systém nastaviť presne podľa seba. Môže ho mať veľmi prísny i veľmi voľný. Riešenie je vysoko parametrizovateľné, takže ho možno nastaviť do úplných detailov,“ hovorí Vieroslava Krausková zo spoločnosti Atos IT Solutions and Services. „Do úvahy berieme Zákonník práce, mzdové predpisy, interné predpisy, smernice, ale aj zaužívané zvyklosti v jednotlivých organizáciách. Firma si môže presne vybrať, čo potrebuje – určiť skupiny zamestnancov, pre ktoré platia rôzne podmienky, určiť, kto má nárok na koľko dní dovolenky,“ vysvetľuje. Príkladom môžu byť cestovné náhrady. Tie síce určuje zákon, no niektoré firmy ich ešte prispôsobujú v závis­losti od funkcie či podľa dĺžky trvania pra­covnej cesty. Systém to všetko zvládne automaticky.

Dochádzka, prístupy i jedlo

Systém iCard však neslúži len na evidovanie dochádzky. Ponúka niekoľko hlavných modulov a viacero doplnkových možností. S riešením postaveným na jedinej karte tak môže firma vyriešiť hneď viacero svojich problémov. „Jednoznačne najpopulárnejší modul je dochádzkový. Slúži na evidenciu, rieši príplatky, bonusy, nadčasy, dajú sa v ňom vytvárať reporty. Zamestnanci prostredníctvom neho môžu podávať žiadanky, spracúvať cestovné príkazy,“ vymenúva odborníčka spoločnosti Atos Vieroslava Krausková.

Druhý modul, ktorý firmy najčastejšie žiadajú, je prístupový modul. Ten slúži na kontrolu prístupových práv a zabezpečuje, aby sa zamestnanci pohybovali len v priestoroch, do ktorých majú oprávnenie vstupovať.

Tretí základný modul je stravovací. Systém možno pripojiť na organizáciu závodného stravovania. Nielenže nahradí lístkový systém objednávania stravy, ale dá sa využiť napríklad aj na platbu. Zamestnanci sa tak môžu elegantne zbaviť hľadania drobných, ktorými doplácajú za jedlo nad hodnotou stravných lístkov, firmy zase majú presný prehľad o vydanej strave a môžu lepšie plánovať. Samozrejme, hodnota dotovanej stravy na základe odpracovaných hodín sa počíta automaticky a systém poskytuje presné podklady o výške zrážky za odobratú stravu pre mzdové oddelenie.

Rýchle nasadenie

Moduly sú integrované s poštovým systémom vo firme. „Ak zamestnanec v systéme požiada o dovolenku, okamžite je o tom upovedomená e-mailom zodpovedná osoba, ktorá môže žiadosť vybaviť priamo v e-maile. Alebo ak pracovník požiada o pracovnú pomôcku, sklad dostane upozornenie a môže ju hneď pripraviť,“ približuje možnosti systému V. Krausková.

Systém je vhodný pre všetky typy organizácií, samozrejme, väčší pomer úžitku k cene má vo väčších a stredne veľkých organizáciách. Štandardne sa využívajú servery vo firme, organizácie si však môžu vybrať aj nasadenie na serveroch Atosu. Implementácia je potom už pomerne jednoduchá – na pracovných staniciach si nevyžaduje inštaláciu, keďže aplikácia je dostupná cez bežný webový prehliadač.

„Nasadenie je pomerne rýchle. Dôležité je prvé stretnutie, kde sa dohodne, čo presne organizácia potrebuje a ako si žiada systém prispôsobiť vlastným potrebám. Do týždňa potom vieme prísť s prvou ponukou. Samotné nasadenie systému sa dá stihnúť v priebehu mesiaca na modul,“ hovorí odborníčka Atosu.

iCARD

Pridať komentár