SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement

Dostupnosť a náklady na pracovnú silu rozhodujú o investíciách

Tlačové správy
0

Dostupnosť a náklady na kvalifikovanú pracovnú silu patria podľa polovice respondentov štúdie KPMG UK medzi top tri faktory, ktoré rozhodujú o umiestnení investície. Na ďalších priečkach sa umiestnili faktory ako veľkosť trhu, makroekonomická stabilita a politická stabilita.

Prieskum ukázal, že vnímanie konkurencieschopnosti daňového režimu krajiny je silne prepojené s atraktivitou pre priame zahraničné investície. V roku 2016 sa medzi top činitele konkurencieschopnosti dostala aj nízka efektívna daňová sadzba, čo je posun o jedno miesto vpred oproti prieskumu z roku 2015.  

Samotná výška daňovej sadzby nie je hlavný a jediný faktor, na ktorý sa zodpovední manažéri pozerajú pri rozhodovaní o novej investícii. Zo skúseností vieme, že veľmi dôležitá je najmä jednoduchosť a stabilita daňového systému. Ak sú nutné výraznejšie zmeny, je kľúčové, aby boli firmy informované dostatočne dopredu,” skonštatoval Ľuboš Vančo, Predseda Rady partnerov, KPMG na Slovensku.

KPMG

Všetky autorove články
business

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať