ESET spúšťa globálnu iniciatívu „Heroes of Progress“, hľadá vizionárov 21. storočia

Tlačové správy
0

ESET, globálny líder v oblasti digitálnej bezpečnosti, oznámil spustenie novej celosvetovej iniciatívy „Heroes of Progress“, v rámci ktorej hľadá vizionárskych mysliteľov. Má ísť o ľudí, ktorí prispievajú k progresu v rôznych oblastiach priemyslu a v ktorých hrajú dôležitú úlohu technológie. Iniciatíva slovenskej firmy vychádza z presvedčenia, že za všetkými formami pokroku stojí tím skvelých, často nekonvenčných tvorcov, ktorí posúvajú spoločnosť dopredu. ESET sa podujal nájsť týchto hrdinov progresu a oceniť často neznámych či nedocenených hrdinov, ktorí prispievajú k pokroku ľudstva.

Nominácie sú otvorené pre ľudí z celého sveta už dnes, inšpiratívne osobnosti môže zaregistrovať verejnosť na tejto stránke. Ukončenie registrácie bude 26. júna 2022. Prihlášky musia obsahovať 300-slovné zhrnutie toho, akým spôsobom preukázali nominovaní priekopníctvo vo svojej oblasti prostredníctvom technológií. Môže ísť napríklad o objav, prevzatie či vylepšenie technológie, ktoré posúva vybrané odvetvie, spoločenstvo alebo komunity. Ďalšími podmienkami na kvalifikovanie je aktívne zapojenie sa do týchto pokrokových projektov, vek minimálne 18 rokov a práca aspoň v jednom z vybraných oblastí.

15 vybraných odvetví, v ktorých musia nominovaní pracovať

1. Umenie a kreatívny priemysel                                             9. Logistický priemysel

2. Obchod                                                                                         10. Výroba

3. Digitálna bezpečnosť                                                               11. Výskum a vývoj

4. Vzdelávanie                                                                                12. Veda

5. Energia a udržateľnosť                                                            13. Šport

6. Finančné služby                                                                         14. Smart Cities, IoT & IT priemysel

7. Potraviny a poľnohospodárstvo                                          15. Doprava a cestovný ruch

8. Zdravotníctvo a biologické vedy

Finálny zoznam Heroes of Progress bude vyberať panel expertov vedený obchodným riaditeľom spoločnosti ESET, Ignaciom Sbampatom. Porota bude posudzovať všetky prihlášky a v septembri 2022 predstaví zoznam vizionárov, ktorí menia svet.

 „Ak si predstavíme, čo by pre dnešnú technológiu znamenala strata tvorivých mysliteľov z minulosti, je jasné, prečo je potrebné ich úsilie oceniť. To je dôvod, prečo ESET kladie mimoriadny dôraz na podporu vedy, vzdelávania, výskumu a technológií. Sme nadšení, že začíname hľadať skutočných Heroes of Progress, aby sme mohli osláviť ich úžasné úspechy na celom svete a oceniť progresívne mysle, ktoré pomáhajú robiť našu planétu lepším miestom,“ povedal Ignacio Sbampato, CBO spoločnosti ESET.

Iniciatíva „Heroes of Progress“ nadväzuje na novú propozíciu značky ESET, „Progress. Protected.“, ktorá odkazuje na poslanie spoločnosti chrániť technologický progres. Nová propozícia bola inšpirovaná myšlienkou, že hoci ľudské nápady zostávajú hlavnou hnacou silou napredovania ľudstva, progres sa rozvíja vďaka nášmu vzájomnému prepojeniu, ktoré nám poskytujú technológie. Ochrana technológií je preto kľúčový faktor progresu. Ľudský a technologický pokrok je dnes voči útokom zraniteľnejší než kedykoľvek predtým a spoločnosť ESET je pripravená podieľať sa na ochrane inovácií poskytovaním špičkových bezpečnostných riešení a služieb.

Viac informácií o iniciatíve Heroes of Progress nájdete na stránke: https://www.eset.com/int/progress-protected/nominate-your-hero-of-progress/

 O spoločnosti ESET

Už viac ako 30 rokov vyvíja spoločnosť ESET popredný softvér a služby zamerané na IT bezpečnosť a ochranu podnikov, kritickej infraštruktúry a domácností z celého sveta pred čoraz sofistikovanejšími digitálnymi hrozbami. V rámci širokej škály riešení určených pre koncové a mobilné zariadenia až po šifrovanie a dvojúrovňové overovanie prináša ESET svojim zákazníkom vysokovýkonné a zároveň jednoducho použiteľné produkty, ktoré chránia bez zbytočného rušenia 24 hodín denne, pričom ochranné mechanizmy sa aktualizujú v reálnom čase, aby boli používatelia vždy v bezpečí a firemná prevádzka mohla fungovať bez prerušení. Keďže hrozby sa neustále vyvíjajú, na svojom vývoji musí pracovať aj IT bezpečnostná spoločnosť, ktorá chce napomáhať k bezpečnému používaniu technológií. Na tomto cieli a podpore lepšej spoločnej budúcnosti pracuje spoločnosť ESET prostredníctvom svojich centier výskumu a vývoja v rôznych kútoch sveta. Viac informácií nájdete na stránke www.eset.sk, prípadne nás môžete sledovať na sociálnych sieťach LinkedIn, Facebook Twitter.

ESET

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať