Samsung_03 Samsung_03 Samsung_03 Advertisement

Ekonomika algoritmov

0
Žijeme v čase, keď sú víťazi jednotlivých odvetví biznisu čoraz častejšie determinovaní podľa kvality im dostupných relevantných dátových zdrojov a ich schopnosti tieto dáta cielene použiť na získanie konkurenčnej výhody na trhu. Táto doba bola agentúrou Gartner označená ako doba algoritmov. Senior viceprezident Gartner Research Peter Sondergaard výstižne deklaroval: „Dáta sú zo svojej podstaty hlúpe, algoritmy sú skutočnou hodnotou. Algoritmy definujú akcieschopnosť.“ Dáta môžu mať svoju hodnotu, ale v skutočnosti nič neznamenajú, pokiaľ neviete, ako ich použiť. Algoritmus je definovaný ako konečná postupnosť presne definovaných inštrukcií na splnenie stanovenej úlohy. Pojem algoritmus sa zvykne ilustrovať na príklade receptu, hoci algoritmy sú neraz oveľa zložitejšie. V algoritmoch sa často niekoľko krokov viacnásobne opakuje (iterácia) alebo ďalší postup podmieňuje aktuálny stav relevantných údajov (vetvenie). Digitálny svet závisí od algoritmov, tie sú dnes neoddeliteľnou súčasťo ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať