SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

Elektrifikácia v doprave je príležitosťou pre naše životné prostredie a rozvoj domácich inovácií

Technológie
0
Toto stanovisko poskytuje pohľad Slovenskej asociácie pre elektromobilitu na možnosti, ako podporiť elektrifikáciu dopravy a s ňou súvisiace inovácie vytvárané na Slovensku Klimatická zmena je zo strednodobého hľadiska ešte väčšou hrozbou ako pandémia, aj keď má inú mieru vnímania urgencie. Pandémiu je možné po určitom (relatívne krátkom) čase potlačiť, zmenená klíma však s nami zostane minimálne niekoľko desaťročí. Z pohľadu škôd na ekonomike bude pritom oproti pandémii absolútne devastačnou. Okamžitou prioritou dnes je boj s pandémiou a jej ekonomickými dôsledkami, avšak tento ciel by nemal byť zámienkou k znižovaniu alebo odďaľovaniu dosahovania strednodobých a dlhodobých cieľov prechodu na zelenú ekonomiku. Je potrebné veľmi pozorne sledovať štúdie o tom, že jedným z rizikových faktorov pri rýchlom šírení vírusu je znečistenie ovzdušia. Ak sa tieto závery vierohodne potvrdia, mali by sa dostatočne zohľadniť pri formovaní hospodárskej politiky v Európe aj u nás. Nadchádzajúca re ...

SEVA - Slovak Electric Vehicle Association

Všetky autorove články
doprava elektrina energia bateria

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať