SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement

Ericsson vedie európsky projekt pripojených vozidiel 5GCAR

Tlačové správy
0
  • Projekt „5GCAR“ pod vedením spoločnosti Ericsson bol vybraný ako súčasť fázy 2 Verejno-súkromného partnerstva pre infraštruktúru 5G a môže sa uchádzať o financovanie z EÚ
  • Projekt zahŕňa 14 partnerov vrátane PSA group, Orange a Volvo Cars
  • Rozvoj sieťovej komunikácie vozidiel s infraštruktúrou (V2X) predstavuje významný krok smerom k pripojeným vozidlám

Konzorcium niekoľkých spoločností pod vedením Ericssonu (NASDAQ: ERIC) získalo 1. júna projekt 5GCAR, zameraný na rozvoj celkovej 5G systémovej architektúry, ktorá poskytuje optimalizovanú end-to-end sieťovú konektivitu vozidiel s infraštruktúrou V2X (vehicle-to-everything) pre vysoko spoľahlivé služby typu V2X s nízkou latenciou.

Vo fáze 2 Verejno-súkromného partnerstva pre infraštruktúru 5G (5G Infrastructure Public Private Partnership- 5G PPP), ktoré spustila Európska komisia a priemyselní výrobcovia, telekomunikační operátori, poskytovatelia služieb, malé a stredné podniky a výskumní pracovníci, bolo 21 zo 101 projektov vybraných do ďalšej fázy.

Projekt predstavuje významný krok smerom k nástupu technológie 5G pre pripojené vozidlá. V druhej fáze 5G PPP alokovala EÚ rozpočet vo výške 154 miliónov EUR na inovatívne projekty, ako je 5GCAR, v rôznych vertikálnych sektoroch. Konzorcium tak bude financované s cieľom rozšíriť testy a zaistiť bezpečné nasadenie pripojenýchvozidiel do roku 2020.

Franck Bouetard, riaditel Ericsson France, hovorí: „Európske finančné prostriedky, poskytnuté nášmu projektu 5GCAR, sú významným krokom, pretože umožnia našu iniciatívu ďalej rozvíjať s cieľom uspokojiť potreby trhu do roku 2020. Mať takéto projekty v Európe je v celosvetových pretekoch o nasadenie 5G kľúčové, pretože v budúcnosti zabezpečia ďalší obchod a zamestnanosť na kontinente.“

Mikael Fallgren, Riaditeľ pre výskum v spoločnosti Ericsson a projektový manažér 5GCAR, predstavil projekt 5GCAR, tzv. 5. generáciu komunikácie v automobilovom výskume a inováciách, 14. júna vo Fínsku.

O projekte 5GCAR
Projekt 5GCAR bude prebiehať dva roky (jún 2017 - máj 2019) s rozpočtom 8 miliónov eur a bude zamestnávať približne 30 výskumníkov na plný úväzok.

Konzorcium zahŕňa 14 partnerov: Ericsson, Bosch, Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya, Centro Tecnológico de Automoción de Galicia, Chalmers University of Technology, Huawei, King’s College London, Marben, Nokia, Orange, PSA group, Sequans, Viscoda a Volvo Cars. 

Viac informácií o cieľoch projektu 5GCAR nájdete na tomto odkaze.            

Ericsson

Všetky autorove články
Ericsson

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať