NICEBOY_102021 NICEBOY_102021 NICEBOY_102021

Európska komisia otvorí novú výzvu na vybudovanie bezplatných WiFi zón

Tlačové správy
0

Európska komisia (EK) opäť otvorí výzvu na vybudovanie bezplatných WiFi zón na verejne prístupných miestach miest a obcí. Výzva v rámci iniciatívy WiFi4EU bude otvorená iba jeden deň, od 17. marca 2020 od 13:00 SEČ do 18. marca do  17:00 SEČ. Obce a mestá z celého Slovenska tak majú možnosť získať podporu vo výške 15 000 eur. Podmienkou účasti je registrácia na portáli www.wifi4eu.eu.

Európska komisia pripravila tretie kolo výzvy, v rámci ktorej podporí vybudovanie verejnej WiFi siete na území miest a obcí. Podpora do výšky 15 000 eur je určená na zakúpenie zariadení a inštaláciu samotnej siete. Obec alebo mesto hradí prístup na internet, prevádzku siete po dobu 3 rokov, garantuje inštaláciu na verejne prístupných miestach, bezplatné využívanie pre obyvateľov a návštevníkov a minimálnu rýchlosť pripojenia 30 Mbps.

V rámci aktuálneho kola výzvy bude opäť prideľovaných 15 poukážok pre každú zúčastnenú krajinu, avšak nie je obmedzený maximálny počet poukážok pre každú  z nich. Celkovo sa obce a mestá budú tentokrát uchádzať o 947 poukážok, pričom podmienkou zapojenia a získania podpory je online registrácia na portáli WiFi4EU (www.wifi4eu.eu).

„Obec či mesto, ktoré má záujem o podporu, sa najskôr buď musí zaregistrovať, alebo keď už zaregistrované je z predchádzajúcich výziev, môže si upraviť svoje údaje, pričom následne mu budú zaslané emailom ďalšie informácie. Zaregistrované obce dostanú osobitný oznam a po otvorení výzvy budú musieť potvrdiť svoj záujem. Komisia vyberá príjemcov podľa zásady „kto prv príde, ten prv melie“, pričom zabezpečí geografickú rovnováhu. Teda obce budú vyberané podľa poradia, v akom predložili žiadosti, resp. potvrdili záujem,“ približuje Radoslav Repa z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII), ktorý má v kompetencii oblasť informatizácie.

Všetky zaregistrované obce, s výnimkou tých, ktoré dostali poukaz v predchádzajúcich výzvach, už Európska komisia emailom informovala o dátume výzvy a v prípade potreby im pripomenula aj nutnosť skontrolovať alebo aktualizovať registračné údaje a podporné dokumenty.

UPVII

Všetky autorove články
WiFi zony mesto samosprava ÚPVII

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať