SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement

Európska komunita fyziky častíc pripravuje v Granade rozhodnutia pre budúcnosť

Tlačové správy
0

Európske komunita fyziky častíc sa tento týždeň stretáva v španielskej Granade, aby diskutovala o pláne pre budúcnosť tejto oblasti vedy. Cieľom sympózia je definovať vedecké priority a technologické prístupy na nasledujúce roky a uvažovať o plánoch pre strednodobú a dlhodobú budúcnosť. Dôležitým predmetom diskusií bude posúdenie rôznych možností pre obdobie, ktoré príde po Veľkom hadrónovom urýchľovači (LHC).
Sympózium Granade je dôležitým krokom v procese aktualizácie Európskej stratégie pre fyziku častíc1.Jeho cieľom je urobiť priority v našich vedeckých cieľoch a pripraviť sa na ďalšiu generáciu zariadení a experimentov,“ povedala prezidentka Rady CERN Ursula Bassler. „Diskusia sa zameria na vedecký dosah potenciálnych nových projektov, na súvisiace technologické výzvy a na potrebné zdroje.

Európska strategická skupina, ktorá bola zriadená na koordináciu procesu aktualizácie, dostala 160 príspevkov od vedeckej komunity, v ktorých sú názory na možné budúce projekty a experimenty. Sympózium v Granade poskytne príležitosť na ich zhodnotenie a diskusiu.

Zámerom je uistiť sa, že dobre rozumieme vedeckým prioritám komunity a všetkým možnostiam, ako ich realizovať,“ povedala profesorka Halina Abramowiczová, predsedníčka Európskej strat
egickej skupiny. „Tým sa zabezpečí, že Európska strategická skupina bude pri rozhodovaní o aktualizácii stratégie dobre informovaná.

VEĽKÁ SÚŤAŽ PRE PREDPLATITEĽOV

Predchádzajúca aktualizácia európskej stratégie, schválená v máji 2013, odporučila, aby sa uskutočnili štúdie, ktoré Európdostanú do pozície „navrhnúť ambiciózny projekt urýchľovača,ktorý príde po LHC.“ V posledných rokoch sa preto v spolupráci s partnermi z celého sveta Európa angažuje v projektoch výskumu a vývoja a návrhoch pre celý rad ambicióznych zariadení pre obdobie po LHC v rámci CLIC FCC. CERN v roku 2016 spustil aj štúdiu, ktorá by skúmala potenciál vybudovať projekty, ktoré by dopĺňali urýchľovače vysokých energií a využívali takmožnosti, ktoré ponúka jedinečný komplex urýchľovačov CERNe. Tieto príspevky budú súčasťou diskusie, ktorá tiež zohľadní celosvetovú situáciu fyziky častíc a vývoj v príbuzných oblastiach.

Najmenej dve desaťročia budú potrebné na navrhnutie a vybudovanie nového urýchľovača, ktorýnahradí LHC. Takéto zariadenie by malo maximalizovať potenciál pre nové objavy a umožniť významné kroky vpred v našom chápaní fundamentálnej fyziky,“ povedala generálna riaditeľkaCERNu Fabiola Gianotti. „Vôbec nie je skoro začať s plánovaním, pretože vývoj nových technológií potrebných na jeho realizáciu si vyžiada dosť času.“

Po sympóziu 
Granade bude nasledovať zostavenie „krátkej informačnej knihy“ a zasadnutie, na ktorom bude spísaná konečná verzia stratégie, ktoré sa uskutoční v Bad Honnef Nemecku od 20. do 24. januára 2020. Aktualizácia Európskej stratégie pre fyziku častíc má byť dokončená a schválená Radou CERN v máji 2020.

Online Q&A sa uskutoční vo štvrtok 16. mája - 16.00 SEL

European Particle Physics Communication Network

Všetky autorove články
fyzika castice rozhodnutie buducnost Europa konunita

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať