SAMSUNG_022024 Advertisement SAMSUNG_022024 Advertisement SAMSUNG_022024 Advertisement

Exotický kov vedie elektrinu, ale nie teplo. Umožní to lepšie využívať odpadové teplo a premieňať na elektrinu

0
Pri väčšine kovov sa vzťah medzi elektrickou a tepelnou vodivosťou riadi Wiedemannovým-Franzovým zákonom, ktorý hovorí, že dobré vodiče elektriny sú aj dobrými vodičmi tepla. Neplatí to však pre oxid vanadičitý, ktorý má neobvyklú vlastnosť, že sa mení z izolátora na vodič pri teplote 67 °C. Medzinárodný tím vedcov z Národného laboratória Lawrencea Berkeleyho a Kalifornskej univerzity v Berkeley, ktorý viedol profesor Junqiao Wu, využil výsledky počítačových simulácií a experimentov s rozptylom röntgenového žiarenia na kryštálovej štruktúre materiálu a zisťoval, aký podiel na tepelnej vodivosti majú vibrácie kryštalickej mriežky (fonóny) a pohyby elektrónov. Na svoje prekvapenie zistili, že vodivosť tepla je pri kovovom oxide vanadičitom desaťkrát menšia, než by sa očakávala podľa Wiedemannovho-Franzovho zákona. Elektróny sa pohybovali ako jeden celok tak ako v prípade kvapaliny, a nie ako jednotlivé častice, ako je to pri bežných kovoch. Bežné kovy vedú dobre teplo, pretože elektrón ...

Redakcia

Všetky autorove články
elektron

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať