SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

Experiment po prvýkrát zmeral spektrum svetla antihmoty

0
V článku v časopise Nature bola uverejnená správa o prvom meraní optického spektra atómu antihmoty v histórii. Tento úspech je výsledkom dvadsaťročného výskumu antihmoty v CERNe a je ukážkou technologického pokroku, ktorý otvoril úplne novú éru v presnom meraní antihmoty. Atómy sú tvorené elektrónmi, ktoré obiehajú okolo jadra. Elektróny pri prechode z jednej orbity na druhú absorbujú alebo emitujú svetlo pri špecifických vlnových dĺžkach, ktoré tvoria spektrum atómu. Každý prvok má jedinečné spektrum. Spektroskopia sa vďaka tomu bežne využíva v mnohých oblastiach fyziky, astronómie a chémie. Pomáha charakterizovať atómy a molekuly a ich vnútorné stavy. Napríklad v astrofyzike analýza spektier vzdialených hviezd pomáha vedcom určiť ich zloženie. Vodík, ktorý má jeden protón a jeden elektrón, je najčastejší, najjednoduchší a najlepšie pochopený atóm vo vesmíre. Jeho spektrum je zmerané s vysokou presnosťou. Na druhej strane o antivodíkových atómoch vieme veľmi málo. Pretože vesmír sa ...

Redakcia

Všetky autorove články
experiment antihmota

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať