SAMSUNG_052022 Advertisement SAMSUNG_052022 Advertisement SAMSUNG_052022 Advertisement

Facebook naučil umelú inteligenciu matematiku a riešiť diferenciálne a integrálne rovnice

Technológie
0

Facebook vyškolil svoju umelú inteligenciu na riešenie najťažších matematických problémov. V skutočnosti naučil neurónovú sieť vidieť komplexné matematické rovnice „ako druh jazyka a potom ich riešiť ako prekladateľský problém vetu po vete“. Je to pekný výkon, pretože väčšina neurónových sietí pracuje na aproximačnom princípe: s primeranou mierou istoty dokážu zistiť, či je to obraz psa alebo opice, ale presne vypočítať symbolický problém, ako je b - 4ac = 7, je už iná káva.

Facebooku sa to podarilo tak, že sa s rovnicou nezaobchádzalo ako s matematickým, ale jazykovým problémom. Konkrétne sa zaoberal danou problematikou pomocou strojového prekladu (NMT - neural machine translation). Skrátka, naučili umelú inteligenciu hovoriť rečou matematiky. Výsledkom bol systém schopný riešiť rovnice za zlomok času, ktorý by na to potrebovali systémy založené na algebre ako Maple, Mathematica a Matlab.

Výskumný tím v podstate naučil AI rozkladať matematické rovnice rovnako, ako to robíme pri zložitých súvetiach. Namiesto lúskania slovies, podstatných mien a prídavných mien systém vyčleňuje jednotlivé premenné. Vedci sa zamerali predovšetkým na riešenie diferenciálnych a integrálnych rovníc. Museli však venovať väčšiu pozornosť generovaniu tréningových údajov pre systém strojového učenia.

Namiesto hľadania riešení problémov svoj prístup obrátili – generovali riešenia a hľadali príslušný problém, čo  je oveľa ľahšia úloha. A zrejme to fungovalo. Tím dosiahol mieru úspešnosti 99,7 % pri integráloch a 94 % a 81,2 % v prípade diferenciálnych rovníc 1. a 2. rádu. Na porovnanie, s použitím programu Mathematica bola úspešnosť 84 % pri integrálnych rovniciach a 77,2 % a 61,6 % pri diferenciálnych.

Zdroj: engadget.com.

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články
Facebook AI internet web online Digital dáta mozog vzdelavanie

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať