SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

Falšovanie v 13 dôležitých hospodárskych odvetviach EÚ spôsobuje straty vo výške 60 miliárd EUR ročne

Tlačové správy
0

Z nového výskumu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) vyplýva, že falšovanie v 13 dôležitých hospodárskych odvetviach stojí 60 miliárd EUR ročne.

Posledných 5 rokov EUIPO sleduje hospodárske náklady spojené s falšovaním v odvetviach, ktoré sú známe svojou zraniteľnosťou voči porušovaniu práv duševného vlastníctva. Zo súčasných údajov vyplýva, že v dôsledku prítomnosti falošných výrobkov na trhu dosahujú priame ročné straty v týchto odvetviach 60 miliárd EUR, čo zodpovedá 7,5 % ich predaja.

Akumulované straty sa rovnajú 116 EUR na občana EÚ ročne. Keďže legitímni výrobcovia vyrábajú menej ako by mohli, ak by nedochádzalo k falšovaniu, a preto majú nižší počet zamestnancov, priama strata v týchto odvetviach sa vyčísľuje na 434 000 pracovných miest. V správe sa odhaduje, že v dôsledku existencie falšovania v 13 odvetviach na Slovensku sa každoročne stráca 15,3 % priameho predaja. To zodpovedá približne 600 mil. EUR, resp. 111 EUR na obyvateľa Slovenska za rok.

Skúmalo sa týchto 13 odvetví: kozmetika a prípravky starostlivosti o telo; odevný tovar, obuv a doplnky; športový tovar; hračky a hry; šperky a hodinky; kabelky a batožina; hudobné nahrávky; liehoviny a vína, lieky, pesticídy, smartfóny, batérie a pneumatiky.

Údaje pochádzajú z cyklu výskumných prác, ktoré úrad EUIPO uskutočnil za posledných 5 rokov a po prvýkrát ich výsledky zverejnil v jednej správe. V dnes zverejnenej súhrnnej správe sú sústredené aj výsledky výskumu týkajúceho sa príspevku duševného vlastníctva k hospodárstvu EÚ a nákladov vznikajúcich pre medzinárodný obchod v dôsledku falšovania a pirátstva. Uvádza sa v nej aj súhrn opatrení, ktoré vnútroštátne, regionálne a medzinárodné organizácie prijali na boj proti porušovaniu práv duševného vlastníctva.

Výkonný riaditeľ úradu EUIPO António Campinos vyhlásil: "Za uplynulých 5 rokov je to po prvý krát, čo naše správy a výskum prinášajú takýto komplexný obraz hospodárskeho vplyvu falšovania a pirátstva na hospodárstvo a tvorbu pracovných miest v EÚ, ako aj informácie o spôsobe porušovania práv duševného vlastníctva. Naším výskumom poukazujeme na pozitívny prínos duševného vlastníctva na zamestnanosť a rast. Pracujeme tak, aby politici a občania nemohli mať žiadne pochybnosti o hodnote duševného vlastníctva a o škodách, ktoré vyplývajú z jeho porušovania."

 

EUIPO

Všetky autorove články
EU peniaze smartfon bateria

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať