SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement

Firemný softvér novej generácie prichádza na Slovensko

Technológie
0

Špeciálny projekt 

Už dávno pominuli časy, keď boli firemné ERP (z anglického Enterprise resource planning) informačné systémy ťažkopádne, nemoderné riešenia, ktoré spoločnosti niekedy vnímali ako nevyhnutné zlo. Ich vývoj sa presunul do cloudu a vďaka podpore Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR vzniklo na Slovensku unikátne komunitné ERP so zameraním na ekologické riešenia. Asseco Qasida sa vďaka zdieľanej ekonomike stáva najinovatívnejším ekosystémom ERP a aplikácií v cloude, ktorý viete vo svojej firme implementovať.

Dnes už neexistuje stredne veľká alebo veľká spoločnosť, ktorá by dokázala poskytovať služby, alebo vyrábať tovary bez firemného IS (informačného systému). Výhodou je integrácia, automatizácia procesov a bezpapierová komunikácia. Každý dobrý IS by mal ale tiež poskytovať dostatok informácií pre rozhodnutia zamestnancov.

Slovenské spoločnosti čelia neustálemu tlaku na inovovanie, poskytovanie zelených riešení a na participáciu v ekosystéme zdieľanej ekonomiky. Komunitné ERP v cloude ponúka manažérom a majiteľom firiem ďalšie spôsoby, ako robiť biznis medzi spoločnosťami nielen v rámci krajiny, ale aj na celom svete.

Vďaka už prebiehajúcemu vývoju  v oblasti umelej inteligencie sa Asseco Solutions podarilo spolu s nórskym partnerom získať grant, ktorý akceleroval zapracovanie špičkových technológií v oblasti umelej inteligencie so zameraním na predikcie predajov, nákupných cien a trhové trendy v logistike do existujúcich IS, dostupných na Slovensku. Všetky riešenia už od svojho vzniku počítajú so špecifikami nielen európskeho, ale aj slovenského trhu a lokálnych firiem.

Nastupujúca generácia podnikateľov robí biznis inak, ako ich predchodcovia. Ich use-casy sú veľmi individuálne a svoj biznis chcú robiť flexibilnejšie, ako bolo zvykom doteraz. Ich nápady sú častokrát konkurencieschopné zahraničným inováciám, ale súčasné ERP systémy na trhu neboli schopné pokryť ich potreby. Preto v Asseco Solutions stavili na natívnu integráciu umelej inteligencie.

Na aké novinky sa môžeme tešiť vôbec po prvýkrát na Slovensku? Súčasťou Asseco Qasida je napríklad sada zariadení integrovaných so softvérom pre riadenie kvality potravín v gastro prevádzkach. Systém sám rozpoznáva stupeň kvality a čerstvosti potravín na základe obrazového rozlišovania ich vzhľadu.

Prvýkrát sa tiež stávajú integrálnou súčasťou IS aj nástroje počítačového videnia a umelej inteligencie na automatické zisťovanie a rozpoznávanie špecifických behaviorálnych vzorcov človeka v aplikácii. Komunitný projekt ERP prináša aj koncept analýzy užívateľských rolí a ich sociálnej interakcie v aplikácii.

Vďaka prvkom zdieľanej ekonomiky v Asseco Qasida a Asseco Store môžu zamestnanci firiem participovať na výhodnom zdieľaní nadbytočných, alebo práve nepotrebných zdrojov. To všetko bezpečne v prostredí dôveryhodného firemného IS.

Čoraz dôležitejšou sa pre firmy stáva ekológia, ktorú bolo v minulosti možné nájsť skôr v marketingovej komunikácii, než v samotných vnútrofiremných procesoch. Slovo ekonomický sa dnes stáva synonymom slova ekologický.

Projekt Komunitné ERP v cloude so zameraním na ekologické riešenia je v súlade so Stratégiou digitálnej transformácie Slovenska. Projekt je spolufinancovaný z Nórskeho finančného mechanizmu (85%) a štátneho rozpočtu (15%). Cieľom projektu je vytvoriť cloudový softvér pre novú generáciu zákazníkov a nové segmenty, s možnosťou integrácie partnerov do spoločných ekosystémov a zdieľania výhod medzi ostatnými. Prijímateľ projektu je Asseco Solutions, a. s., súčasť skupiny Asseco, ktorá je šiestym najväčším poskytovateľom IT v Európe, pôsobí vo viac ako 60-tich krajinách sveta a zamestnáva viac ako 30 000 ľudí.

Viac informácií o projekte nájdete na asseco-cloud.sk.
Ak sa chcete dozvedieť viac o projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte norwaygrants.sk.
Všetko dôležité o ekosystéme cloudových aplikácií nájdete na asseco-qasida.com.

Obrázok od Tumisu z Pixabay

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať