SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement

Fond SK-NIC vyhlásil prvé výzvy

Tlačové správy
0

Spoločnosť SK-NIC spolu s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ďalej len „ÚPVII“) ukončili proces prípravy a schvaľovania potrebnej dokumentácie k spusteniu Fondu SK-NIC. Otvorenie prvej výzvy očakávame koncom septembra.

Prvá výzva bola prediskutovaná aj na dnešnom stretnutí Komisie pre správu národnej domény .sk, ktorej členmi sú aj zástupcovia internetovej komunity a všetci zúčastnení potvrdili záujem podporiť výzvu a pomôcť s jej šírením odbornej verejnosti. Členovia komisie nemali voči návrhu výzvy žiadne výhrady a preto je jej otvorenie už otázkou iba niekoľkých dní.

V tohtoročnej výzve podporíme z Fondu SK-NIC projekty zamerané na kybernetickú bezpečnosť a internetové vzdelávanie, ktorých realizácia neprekročí jeden rok. Na projekty je vyčlenená suma 100.000,- EUR. Jednotlivým projektom, ktoré splnia podmienky výzvy a budú potvrdené ÚPVII, poskytneme financie v rozmedzí od 2.500,- EUR do 10.000,- EUR.

„Oceňujem, že do Fondu SK-NIC boli zaradené výzvy v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Je to oblasť, v ktorej sa  naša spoločnosť dlhodobo angažuje. V reálnom svete si chránime to, čo má pre nás hodnotu. To isté potrebujeme robiť aj vo virtuálnom svete. Chránime virtuálne Slovensko, a preto chceme aj prostredníctvom Fondu SK-NIC pomáhať dobrým myšlienkam a nápadom, ktoré k tomu smerujú.“ povedal Peter Bíro, riaditeľ spoločnosti SK-NIC, a. s.

Spustením Fondu SK-NIC tak napĺňame jeden zo strategických cieľov našej spoločnosti, ktorým je angažovanie sa v oblasti podpory projektov, ktoré smerujú k digitálnej spoločnosti.

„Fond SK-NIC vnímame ako ďalšiu možnosť podporiť nápady mladých a kreatívnych ľudí, slovenských firiem či start-upov. Práve v takýchto prípadoch častokrát nie sú potrebné veľké finančné prostriedky, stačí pomoc s nápadom, či podpora menšieho projektu. V čase keď sú témy ako kybernetická bezpečnosť či potreba nadobúdania digitálnych zručností vysoko aktuálne, môžu šikovní mladí ľudia z IT komunity dostať vďaka výzve z Fondu SK-NIC svoje nápady do reálnej podoby.“ povedal Jaroslav Kmeť, generálny riaditeľ IT sekcie ÚPVII.

Digitálna transformácia je prítomná v každodenných činnostiach. Preto podporujeme projekty, ktoré prispievajú k výchove digitálne zručných ľudí. Ľudia, ktorí zodpovedne pristupujú k digitálnym technológiám, poznajú ich výhody, ale aj nástrahy, budú vedieť odolnejšie čeliť výzvam budúcnosti.

Uchádzači o finančnú podporu sa všetky potrebné informácie dozvedia včas na webe spoločnosti SK-NIC, a.s. a zároveň na webe Nadácie Pontis. Tá je poverená procesom zberu žiadostí a vyhodnocovaním projektov.

Zobrazit Galériu

SK-NIC, a.s.

Všetky autorove články
Digital dáta peniaze projekt internet online virtual Slovensko

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať