HONDA_022021 HONDA_022021 HONDA_022021 Advertisement

Fúziou spoločností NEPI a Rockcastle vzniká najväčší realitný hráč v strednej a východnej Európe

Tlačové správy
0

Novozaložená spoločnosť NEPI Rockcastle na Slovensku vlastní a prevádzkuje štyri nákupné centrá a jednu administratívnu budovu.

Fúzia spoločnosti New Europe Property Investments Plc (NEPI) a spoločnosti Rockcastle Global Real Estate Company Limited (Rockcastle) prebehla úspešne a platnosť nadobudne 11. júla 2017. Novovzniknutý holding NEPI Rockcastle Plc (NEPI Rockcastle) prevzal obchody oboch spoločnostíčím sa stal najvýznamnejším subjektom v oblasti maloobchodných nehnuteľností v strednej a východnej Európe, a podľa hodnotenia trhovej kapitalizácie patrí medzi top 10 realitných spoločností v kontinentálnej Európe.

Fúzia bola schválená akcionármi oboch spoločností. Tí vyhodnotili zlúčenie spoločností ako prínos, a zároveň príležitosť pre efektívnejšie dosiahnutie strategických cieľov týkajúcich sa rastu a diverzifikácie.

V rámci svojho zlúčenia obe spoločnosti ukončili svoju obchodnú činnosť na príslušných burzových trhoch. Konkrétne ide o JSE a Bucharest Stock Exchange, kde bola aktívna spoločnosť NEPI a o JSE a Stock Exchange of Mauritius, kde obchodovala spoločnosť Rockcastle. Od 12. júla 2017 spoločnosť NEPI Rockcastle začala svoju obchodnú činnosť na burzových trhoch JSE a Euronext Amsterdam pod novým kódom NRP s počiatočnou trhovou kapitalizáciou v hodnote 6,1 mld. EUR.

Spoločnosť sa zameriava na dominantné maloobchodné nehnuteľnosti na vysoko rastúcich trhoch strednej a východnej Európy, zatiaľ čo najvýznamnejšie postavenie má v Rumunsku (najväčší vlastník maloobchodných nehnuteľností), Poľsku (štvrtý najväčší), Slovensku (druhý najväčší), no zásadné postavenie má aj na trhoch v Chorvátsku, Českej republike a v Srbsku. Spoločnosť NEPI Rockcastle vlastní a spravuje 51 stálych aktív, situovaných najmä v šiestich krajinách strednej a východnej Európy s celkovou hodnotou približne 4 mld. EUR, a 6 ďalších aktív, ktoré sú vo fáze prípravy.

NEPI Rockcastle disponuje taktiež širokým portfóliom vysoko likvidných kótovaných cenných papierov významných realitných spoločností, ktoré majú dominantnú pozíciu na svojich trhoch a medzi svojimi konkurentmi pôsobiacimi v USA, Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska a v kontinentálnej Európe, s hodnotou viac ako 1 mld. EUR. Toto portfólio by sa malo v budúcnosti využiť ako prostriedok na zjednodušenie prechodu od kótovaných investícií k priamemu majetku, teda ako forma nových strategických priamych akvizícií.

Integrácia riadenia a infraštruktúry spoločností NEPI a Rockcastle rozšíri operačnú platformu spoločnosti NEPI Rockcastle prostredníctvom krížového predaja, rozsiahleho marketingu a správy aktív vo väčšom rozsahu, vďaka širšej základni maloobchodníkov a poskytovateľov služieb.

Manažment spoločnosti sa bude prirodzene priraďovať ku geografickým líniám, odrážajúc doplnkové umiestnenia portfólií každej spoločnosti, a tiež poskytovať celý rad internalizovaných služieb vykonávaných tímom, ktorý sa skladá z viac ako 350 expertov s odbornými znalosťami v oblasti nehnuteľností a správy nehnuteľností, vývoja a projektového riadenia, financií, investícií, lízingu a marketingu.

Výkonní riaditelia, ktorí budú zastávať spoločnú funkciu, Alex Morar a Spiro Noussis, budú spolupracovať na integrácii spoločných manažérskych tímov, aby tak implementovali stratégiu spoločnosti. Alex Morar sa bude zameriavať predovšetkým na krajiny, ktoré predtým patrili pod spoločnosť NEPI (konkrétne Rumunsko, Slovensko, Chorvátsko a Srbsko) a Spiro Noussis na krajiny, ktoré boli kryté spoločnosťou Rockcastle (konkrétne Poľsko a Česká republika).

V nadväznosti na realizáciu fúzie, spoločnosť S&P priradila spoločnosti NEPI Rockcastle kreditný rating BBB (o jeden stupeň vyšší ako bol rating spoločnosti NEPI) so stabilným výhľadom a v súlade s predbežným ratingom prideleným 2. júna 2017. Okrem toho zvýšili rating na dlhopis vydaný spoločnosťou NE Property Cooperatief U.A., za ktorý teraz ručí spoločnosť NEPI Rockcastle do výšky "BBB" od "BBB-".

Supreme

Všetky autorove články
NEPI Rockcastle

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať