SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement

GFI WebMonitor chráni webový prístup v Študijnej a vedeckej knižnici v Hradci Králové

Tlačové správy
0

Nástroj odbúral riziká zavírenia PC, nelegálneho prístupu a nepracovných aktivít

Spoločnosť GFI Software, dodávateľ riešení bezpečnosti v podnikových sieťach, oznámila, že Študijná a vedecká knižnica v Hradci Králové využíva riešenie GFI WebMonitor na riadenie svojho webového prístupu. Vďaka tomuto nástroju zákazník odbúral prístup návštevníkov na webové stránky s nevhodným obsahom, minimalizoval možnosť stiahnutia vírusov z infikovaných webov a umožnil udržať produktivitu práce svojich zamestnancov na požadovanej úrovni.

Vzhľadom k množstvu návštevníkov a čitateľov, ktorí používajú verejné počítače a terminály knižnice na prístupu na internet, boli najväčším problémom návštevy webových stránok obsahujúcich malvér, návštevy nevhodných webových stránok a v niektorých prípadoch dokonca nelegálne aktivity návštevníkov. Pracovníci IT boli zaťažovaní reinštaláciami zavírených počítačov, prípadne obnovami niektorých dát zo záloh a pracovníci služieb pre čitateľov knižnice zas priebežnou vizuálnou kontrolou webových stránok navštevovaných čitateľmi. Aj zamestnanci knižnice často navštevovali webové stránky nesúvisiace s ich pracovnou náplňou.

V reakcii na to knižnica nasadila GFI WebMonitor, špecializovaný nástroj poskytujúci centralizovanú kontrolu nad webovými aktivitami v podnikových sieťach. Na konkrétne počítače je teraz možné aplikovať pravidlá obmedzujúce sťahovanie nelegálneho obsahu. Na požiadanie je knižnica v Hradci Králové schopná reportovať ako rámec celkovej prevádzky návštev webových stránok, tak konkrétne štatistiky jednotlivých užívateľov či skupín užívateľov.

„Vzhľadom k veľkému nárastu návštevnosti knižnice orientovanej na prácu s počítačmi a internetom a s tým súvisiacimi rizikami, sme potrebovali riešenie schopné minimalizovať riziká vyplývajúce z nekontrolovaného prístupu k webovému pripojeniu,“ povedal Petr Sklenář z odboru informačných technológií v Študijnej a vedeckej knižnice v Hradci Králové. „Nasadenie a následná prevádzka nástroja GFI WebMonitor je jedným z kľúčových bezpečnostných opatrení, ktoré máme v Študijnej a vedeckej knižnici v Hradci Králové.“

O Študijnej a vedeckej knižnici Hradec Králové
Študijná a vedecká knižnica v Hradci Králové je verejnou univerzálnou knižnicou. Svojimi službami a knižničnými fondmi zaručuje knižnica právo všetkých občanov na informácie a zaisťuje im rovný a neobmedzený prístup k týmto informáciám. Knižnica je súčasťou systému knižníc vykonávajúcich koordinačné, odborné, informačné, vzdelávacie, analytické, výskumné, metodické a poradenské činnosti. V knižnici pracuje cca 90 zamestnancov, ktorí obsluhujú zhruba 9 500 registrovaných čitateľov. Ročne knižnicu navštívi asi 170 000 návštevníkov. V počítačovej sieti je v prevádzka okolo 200 osobných počítačov, z čoho je asi polovica určená pre verejnosť a ďalších 20 terminálov, ktoré sú určené taktiež pre verejnosť. Viac informácii môžete nájsť na www.svkhk.cz.

Zobrazit Galériu

MYR Communication

Všetky autorove články
GFI Software

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať