ANTIK_2024 ANTIK_2024 ANTIK_2024

Gartner označil spoločnosť Atos za lídra v kvadrante pre outsourcing dátových centier a infraštruktúrne služby

Tlačové správy
0

Atos, globálny líder v digitálnej transformácii, oznámil, že ho spoločnosť Gartner označila za lídra v Magických kvadrantoch pre outsourcing dátových centier a manažované služby hybridnej infraštruktúry pre Európu ako aj pre Severnú Ameriku. 

Za lídra bol v reporte pre Európu označený Atos už siedmy rok po sebe, v prípade správy pre Severnú Ameriku už druhý rok po sebe.

Magický kvadrant analyzoval 20 poskytovateľov služieb, ktorí ponúkajú outsourcing dátových centier a manažované služby hybridnej infraštruktúry v Európe a ďalších 20 v Severnej Amerike. Kritériami bola úplnosť vízie a schopnosť realizovať ju.

Atos verí, že vďaka silnému ekosystému partnerov, investíciám do kognitívnych a automatizovaných riešenínávrhom privátnej SAP Cloud platformy, ponuke Codex pre IoTako aj riešeniam na mieru, založeným na štandardnej dodávke a možnostiam migrácie dokáže priniesť úplné end-to-end riešenia.

Teší nás, že Gartner opäť ocenil našu poprednú globálnu pozíciu v oblasti dátových centier a infraštruktúrnych služieb. Myslíme si, že tieto hodnotenia potvrdzujú našu schopnosť poskytovať klientom vysoko industrializované a automatizované služby hybridného cloudu a dátových centier, ktoré sú skutočným základom pre organizácie, ktoré sa snažia o transformačnú digitálnu zmenu,“ povedal Peter Pluim, výkonný viceprezident pre infraštruktúru a dátový manažment v Atose.

Hybridný cloud je jedným zo štyroch strategických digitálnych pilierov rastu. Atosu a základom služieb digitálnej transformácie pre klientov. Atos nedávno oznámil globálne partnerstvo s Google Cloudako preferovaným partnerom pre verejný cloud. Vďaka nemu zabezpečí dodávku bezpečných riešení pre klientov vrátane hybridného cloudu, strojového riešenia a nástrojov na spoluprácu podnikom.

Atos Canopy Orchestrated Hybrid Cloud- cloudová služba Atosu ponúka firmám vysoko industrializované a automatizované end-to-end cloudové služby vrátane:

  • end-to-end aplikácie a transformácie infraštruktúry;
  • end-to-end orchestrácie služieb a správy viacerých typov cloudu;
  • end-to-end cloudovej bezpečnosti, ktorá vylepšuje agilnosť biznisu a škálovateľnosť a zároveň zaručuje súlad s bezpečnostnými politikami.

Bezplatnú kópiu správy Gartneru pre Severnú Ameriku si môžete prečítať na tomto odkaze.
Bezplatnú kópiu správy Gartneru pre Európu si môžete prečítať na tomto odkaze.
Viac o všetkých riešeniach Digital Transformation Factory sa dozviete tu.


1 Gartner, Magic Quadrant for Data Center Outsourcing and Hybrid Infrastructure Managed Services, Europe, Claudio DaRold, Robert Naegle, David Groombridge, 14th June, 2018. This report was previously titled Magic Quadrant for Data Center Outsourcing and Infrastructure Utility Services, Europe.
2 Gartner, Magic Quadrant for Data Center Outsourcing and Hybrid Infrastructure Managed Services, North America, Mark D. Ray, William Maurer, David Edward Ackerman, Stephanie Stoudt-Hansen, Robert Naegle, 18th June, 2018. This report was previously titled Magic Quadrant for Data Center Outsourcing and Infrastructure Utility Services, North America.
 
Disclaimer:
Gartner nepodporuje žiadneho predajcu, produkt alebo službu, opísané v jeho výskumných publikáciách a neradí používateľom technológií, aby si vyberali iba predajcov s najvyšším hodnotením alebo iným označením. Výskumné publikácie Gartner obsahujú názory výskumnej organizácie Gartner a nemali by byť interpretované ako fakty. Gartner si vyhradzuje všetky záruky, vyhradené alebo naznačené, ktoré sa týkajú tohto výskumu, vrátane záruk predajnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel.

Kubus Pro, s.r.o.

Všetky autorove články
ATOS Digital dáta online internet web hybrid Cloud

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať