SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

Google sa obáva falšovania hlasových prejavov. Podporuje vývoj systému schopného rozlišovať medzi reálnym a syntetickým hlasom

Technológie
0
V posledných rokoch došlo k značnému pokroku vo výskume venujúcom sa simulácii ľudského hlasu pomocou neurónových sietí. Tieto modely, na ktorých pracuje aj Google, môžu generovať čoraz realistickejší prejav, podobný ľudskému. Google si však uvedomuje riziká, ktoré táto technológia môže predstavovať, ak sa použije s úmyslom spôsobiť škody, a preto podniká patričné kroky. Už vlani v marci spoločnosť ohlásila projekt Google News Initiative a zaviazala sa uvoľniť súbory údajov, ktoré by pomohli „pokročiť v najmodernejšom výskume“ zameranom na detekciu sfalšovaného hlasu. Tím Google News a divízia spoločnosti venujúca výskumu AI spoločne vytvorili rečový súbor obsahujúci tisíce fráz, prednesených modelmi text-to-speech spoločnosti z Mountain View. Vety z anglických novinových článkov hovorí 68 rôznych syntetických hlasov, ktoré pokrývajú rôzne regionálne akcenty. Súbor údajov je k dispozícii všetkým účastníkom súťaže ASVspoof 2019, ktorej cieľom je podporiť vývoj ochrany a opatrení proti ... Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články
Google AI umelá inteligencia internet web online Digital dáta audio zvuk

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať