CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

Higgsov bozón odhalil svoj vzťah k top kvarku. Stanovuje tak obmedzenia na novú fyziku

6
Higgsov bozón interaguje len s časticami, ktoré majú hmotnosť,napriek tomu však bol objavený vo svojom rozpade na dva nehmotné fotóny. Kvantovámechanika umožňuje, aby Higgs fluktuoval na veľmi krátky čas na top kvark a antitopkvark, ktoré rýchlo vzájomne anihilujú na pár fotónov. Pravdepodobnosť tohto procesuzávisí na sile interakcie (tzv. väzbe) medzi Higgsovým bozónom a top kvarkami. Jeho meranie nám umožňuje nepriamo nájsť hodnotu väzby medzi Higgsom a top kvarkom. Avšak zatiaľ neobjavené ťažké častice by sa tiež mohli podobne podieľať na tomto druhu rozpadu a modifikovať výsledok. Preto je Higgsov bozón považovaný za portál vedúci k novej fyzike. Priamejším prejavom väzby medzi Higgsom a top kvarkom je emisia Higgsovho bozónupárom top-antitop kvarkov. Dnešné výsledky, prezentované na LHCP konferencii vBologni, opisujú pozorovanie tejto tzv. "ttH" produkcie. Výsledky kolaborácie CMS, po prvýkrát so štatistickou významnosťou päť štandardných odchýliek (čo je tzv. zlatý štandard), ... Zobrazit Galériu

EPPCN network

Všetky autorove články
veda vyskum atom vesmir Space fyzika chemia

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať