SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement

Hlasujte v Cene verejnosti ESET Science Award a vyhrajte pobyt na Lomnickom štíte

Tlačové správy
0

Prichádza už piaty ročník ocenenia výnimočných vedeckých osobností ESET Science Award a s ním v spolupráci s RTVS aj Cena verejnosti 2023. Verejnosť môže hlasovať za jednu z piatich výnimočných vedeckých osobností. Hlasujúci majú šancu vyhrať pobyt na Lomnickom štíte s prehliadkou astronomického observatória. Hlasovať je možné na stránke www.cenaverejnosti.sk do polnoci stredy 11. októbra 2023. 

SAMSUNG 042024 Advertisement

V hlasovaní Ceny verejnosti 2023 sa predstavuje päť výnimočných vedeckých osobností ocenenia ESET Science Award v kategórii Výnimočná osobnosť vedy na Slovensku. Finalistky a finalisti ocenenia ESET Science Award v kategórii Výnimočná osobnosť vedy na Slovensku svojou vedeckou prácou a výskumom obohacujú našu spoločnosť v mnohých oblastiach. Ich profily si verejnosť môže pozrieť na stránke www.cenaverejnosti.sk a následne môžu návštevníci stránky dať svoj hlas vedkyni alebo vedcovi, ktoreho práca ich najviac zaujala. 

Hlasujúci v Cene verejnosti 2023 môžu vyhrať výnimočnú cenu, ktorou je pobyt na Lomnickom štíte pre dve osoby spojený s gastronomickým zážitkom a súkromnou prehliadkou astronomického observatória Slovenskej akadémie vied.

„Finalistky a finalisti ocenenia ESET Science Award nám svojou prácou a jej výsledkami každoročne dokazujú, že aj na Slovensku sa robí kvalitná veda. Zreteľne si uvedomujeme význam a nenahraditeľnú úlohu vedy v spoločnosti, a preto pozývame verejnosť, aby sa o popredných slovenských vedeckých osobnostiach a ich práci dozvedela viac. Som presvedčená, že obzvlášť v dnešných exponovaných časoch môžu byť ich životné príbehy pre nás veľkou inšpiráciou,“ hovorí Paulína Böhmerová, manažérka pre vzťahy s vedeckou obcou spoločnosti ESET.

Hlasovanie verejnosti je doplnkom k vyhláseniu laureáta hlavnej kategórie, ktorého na základe náročných kritérií vyberie medzinárodná komisia. Tej v tomto ročníku ocenenia predsedá nositeľ Nobelovej ceny, švajčiarsky astrofyzik Michel Mayor. Ďalšími členmi medzinárodnej komisie sú: Anne Leriche, výskumná pracovníčka a profesorka, Maria Grazia Valsecchi, onkologička pôsobiaca v Taliansku, Dominique Bonvin, profesor pôsobiaci vo Švajčiarsku a Jan Konvalinka, český biochemik. 

Partnerom Ceny verejnosti 2023 je RTVS, ktorá naživo odvysiela slávnostné vyhlásenie laureátok a laureátov ocenenia vo všetkých troch kategóriách, ako aj víťaza Ceny verejnosti  vo štvrtok 12. októbra o 20.10 na Dvojke.

Hlasovanie prebieha v kategórii Výnimočná osobnosť vedy na Slovensku: 

  • Dušan Galusek pôsobí v Centre pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá FunGlass na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Je medzinárodne akceptovanou autoritou v oblasti keramických materiálov a skiel. Hlavným predmetom jeho výskumu je vývoj nových typov oxidových keramických materiálov a kompozitov, ale aj skiel so špecifickými funkčnými vlastnosťami. 
  • Daniela Ježová pôsobí v Biomedicínskom centre Slovenskej akadémie vied, ako aj na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Zaoberá sa výskumom stresu, objasnením nových mechanizmov účinku antidepresív i úlohami stresových faktorov v patofyziológii duševných porúch. Priniesla nový pohľad na vzťah úzkosti a sekrécie stresových hormónov u človeka. Odhalila predtým nepoznané účinky hormónov na ľudskú psychiku. 
  • Helena Kanďárová pôsobí v Centre experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied a na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Zaoberá sa vývojom, validáciou a implementáciou inovatívnych postupov, ktoré nahrádzajú testovanie na zvieratách najmä v oblasti regulatívnej toxikológie. Za svoj mimoriadny prínos v tejto oblasti získala viacero medzinárodných ocenení. 
  • Igor Lacík pôsobí v Ústave polymérov Slovenskej akadémie vied a je medzinárodne uznávaným odborníkom na polymérne biomateriály určené pre medicínu. Stojí za významnou nadnárodnou spoluprácou v téme liečby cukrovky transplantáciou enkapsulovaných pankreatických ostrovčekov.
  • Pavel Povinec pôsobí na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a zaoberá sa výskumom jadrových procesov a environmentálnej rádioaktivity. Vyvinul vysokocitlivé spektrometre a metódy detekcie rádioizotopov, ktoré prispeli k objavom zriedkavých jadrových premien v podzemných laboratóriách, k objavu 11-ročného rádiouhlíkového slnečného cyklu v biosfére, k pochopeniu rádioaktivity mesačných vzoriek a meteoritov, k využitiu izotopov na výskum environmentálnych procesov a ochrane životného prostredia pred rádioaktívnym znečistením. 

ESET

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať