SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement

Hrozí, že ChatGPT nebude v Európe dostupný?

Technológie
0

Sam Altman, CEO OpenAI, bol v rámci celosvetového turné nedávno aj v Európe. Jeho hlavným cieľom bolo propagovať ChatGPT a zasadzovať sa za regulačné politiky podporujúce umelú inteligenciu (UI). Počas panelovej diskusie, ktorú organizovala University College London, Altman údajne povedal, že hoci sa OpenAI „bude snažiť dodržiavať“ nariadenia EÚ o umelej inteligencii, mrzí ho spôsob, ako európsky orgán definuje „vysoko rizikové“ systémy.

Zákon EÚ o umelej inteligencii, navrhnutý riadiacim orgánom v roku 2021, klasifikuje umelú inteligenciu do troch rizikových kategórií. Niektoré systémy UI predstavujú „neprijateľné riziko“, ako napríklad systémy sociálneho skóre, manipulatívna UI sociálneho inžinierstva alebo všetko, čo by „porušovalo základné práva“. Na dolnom konci je „systém UI s vysokým rizikom“, ktoré závisí od jeho zamýšľaného použitia. Ten by musel spĺňať všeobecné normy transparentnosti a dohľadu. 

Altman uviedol, že podľa toho, ako je navrhovaný zákon v súčasnosti vypracovaný, by ChatGPT aj veľký jazykový model GPT-4 mohli byť označené za vysoko rizikové. To by od spoločnosti vyžadovalo splnenie určitých požiadaviek. Podľa časopisu Time generálny riaditeľ OpenAI povedal: „Ak budeme môcť vyhovieť, urobíme to, a ak nie, prestaneme fungovať... Pokúsime sa. Ale existujú technické limity toho, čo je možné.“

SAMSUNG 042024 Advertisement

V skutočnosti bol zákon navrhnutý na boj proti potenciálnemu využívaniu umelej inteligencie spôsobom, ako je čínsky systém sociálneho kreditu a rozpoznávania tváre. Potom prišiel OpenAI a ďalšie startupy v oblasti umelej inteligencie, najprv s difúznym generovaním obrázkov pomocou UI, potom s veľmi populárnym ChatGPT založeným na veľkých jazykových modeloch. EÚ v decembri vypracovala nové ustanovenia zákona, ktoré by zaviedli bezpečnostné kontroly a riadenie rizík pre „základné modely“, ako sú LLM, ktoré prevádzkujú chatboty s UI. Výbor Európskeho parlamentu schválil tieto zmeny začiatkom mája.

Európa je ochotnejšia kontrolovať OpenAI ako USA. Európsky výbor pre ochranu údajov EÚ uviedol, že monitoruje ChatGPT, aby sa uistil, že dodržiava jej zákony o ochrane osobných údajov. Samozrejme, znenie zákona o umelej inteligencii sa môže zmeniť, čo je pravdepodobne ďalší dôvod celosvetového turné Sama Altmana.

Generálny riaditeľ OpenAI zopakoval, že aj on sa obáva nebezpečenstiev, ktoré súvisia s UI, ale že existuje aj mnoho potenciálnych výhod. Povedal, že je za reguláciu, ktorá by mohla zahŕňať aj nové bezpečnostné požiadavky alebo riadiacu agentúru na testovanie produktov a zabezpečenie súladu s predpismi. Vyzval na určitú reguláciu „medzi tradičným európskym prístupom a tradičným prístupom USA“. Zároveň však povedal, že nechce žiadnu reguláciu, ktorá by obmedzovala prístup používateľov k možnostiam AI.

Akákoľvek nová regulácia by však v podstate mohla byť pre OpenAI výhodná. Keď sa veci pokazia, môže poukázať na zákon a povedať, že robili všetko, čo bolo potrebné. Nové kontroly dodržiavania predpisov by navyše predražili vývoj nových modelov umelej inteligencie od nuly, čím by spoločnosť získala náskok v prebiehajúcich pretekoch v oblasti umelej inteligencie. V niekoľkých krajinách už došlo k zákazu ChatGPT. Taliansko službu zakázalo v marci, ale tamojšia krajne pravicová vláda zákaz nakoniec zrušila po tom, ako spoločnosť OpenAI poskytla používateľom väčší prístup ku kontrole súkromia.

Zdroj: gizmodo.com.

Redakcia

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať