SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement

IDC MarketScape menoval ESET za „hlavného hráča“ v dvoch správach o ochrane koncových zariadení

Tlačové správy
0

ESET, globálny líder v oblasti kybernetickej bezpečnosti, bol uznaný za „hlavného hráča“ hneď v dvoch správach organizácie IDC MarketScape – Worlwide Modern Endpoint Security Enterprise 2021 Vendor Assessment (Doc #US48306021, November 2021) a Worldwide Modern Endpoint Security SMB 2021 Vendor Assessment (Doc #US48304721, November 2021). Tieto správy hodnotia ponuku dodávateľov bezpečnostných riešení pre ochranu koncových zariadení v segmente malých a stredných firiem a tiež na trhu veľkých firiem.

Spoločnosť IDC MarketScape poskytuje hĺbkové kvantitatívne aj kvalitatívne hodnotenie schopností dodávateľov na trhu s technológiami prostredníctvom prieskumov a rozhovorov s obchodnými lídrami, účastníkmi a koncovými používateľmi. Hodnotiace kritériá oboch správ sa zamerali na dve hlavné kategórie – schopnosti firiem a ich stratégie. Zatiaľ čo kategória schopností zahŕňa najmä aktuálnu ponuku spoločností, kategória stratégií si všíma to, ako dokážu dodávatelia splniť potreby zákazníkov v horizonte troch až piatich rokov.      

Obe správy sa zameriavajú na dôležitosť robustného a moderného zabezpečenia koncových zariadení malých aj veľkých firiem. Takéto bezpečnostné produkty chránia osobné zariadenia pred kybernetickými útokmi prostredníctvom mechanizmov detekcie a reakcie. Jeden z dvoch mechanizmov, platforma ochrany koncových zariadení (EPP), má na starosti samostatné rozhodnutia o detekcii a odpovedi na hrozby v reálnom čase, bez potreby ľudského zásahu. Detekcia a reakcia na útoky na koncové zariadenia (EDR) je druhou fázou odhaľovania a odpovede na kybernetické hrozby, ktoré unikli EPP platforme. V prípade nástroja EDR sa pohybuje čas detekcie útoku a iniciovania odpovede medzi niekoľkými minútami až dňami, v závislosti od závažnosti danej hrozby.

Obe správy si všímajú, že ESET reinvestuje svoj zisk do softvérového vývoja, výskumu hrozieb a ich neustálemu sledovaniu, teda do oblastí, ktoré sú kľúčové pre vylepšovanie jeho produktov. ESET dostal uznanie aj za podporu v lokálnych jazykoch naprieč jeho rozrastajúcou sa základňou zákazníkov po celom svete. Správy ocenili aj účasť spoločnosti ESET v nezávislých EPP a EDR hodnoteniach, jej ochotu vystaviť svoje produkty testovaniu a tiež jej široké a prirodzene integrované riešenia naprieč produktami. Zákazníci spoločnosti ESET taktiež profitujú z jej vlastných funkcií na eliminovanie hrozieb a z unikátnych dát o hrozbách, ktoré zbiera a analyzuje. Za všetko spomenuté vďačí slovenská firma svojmu nepretržitému odhodlaniu zlepšovať sa, rozsiahlemu výskumu, firemnej kultúre poháňanej technológiami a stabilnému vedeniu.

„Sme nesmierne hrdí na to, že nás IDC MarketScape menoval za hlavného hráča v hodnotení koncových zariadení. Kybernetické útoky predstavujú pre moderné firmy jednu z najväčších výziev. Aby sme prinášali riešenia, ktoré sa vysporiadajú s neustále sa vyvíjajúcimi hrozbami, vo veľkom investujeme do našich ľudí a technológií. V našej ceste za inováciami budeme pokračovať, aby sme zabezpečili najvyššiu možnú ochranu pre našich zákazníkov a partnerov,“ hovorí Pavol Balaj, Segment Director for Enterprise spoločnosti ESET.

„Pre spoločnosť ESET je ochrana firiem všetkých veľkostí poslaním. Organizáciám a našim MSP partnerom preto poskytujeme to najmodernejšie zabezpečenie koncových zariadení. Sme hrdí na to, že nepretržité investovanie do zákazníkov a partnerov prostredníctvom našich neustále sa zlepšujúcich služieb a riešení sa dočkalo uznania,“ dodáva Michal Jankech, Segment Director pre SMB a MSP spoločnosti ESET.  

Viac informácií o ponuke spoločnosti ESET pre malé a stredné firmy nájdete na tejto stránke a o ponuke pre veľké organizácie na tejto stránke

O IDC MarketScape

Model analýzy dodávateľov IDC MarketScape je vytvorený na poskytnutie prehľadu o konkurenčnej kondícii ICT (Information and Communications Technology) dodávateľov na danom trhu. Výskumná metodológia využíva presnú metodiku hodnotenia založenú na kvalitatívnych a kvantitatívnych kritériách, ktorých výsledkom je jedinečné grafické zobrazenie pozície dodávateľa v rámci daného trhu. IDC MarketScape poskytuje jasný rámec, v ktorom možno zmysluplne porovnávať ponuku produktov a služieb, schopnosti a stratégie a súčasné a budúce faktory úspechu na trhu IT a telekomunikačných predajcov. Rámec tiež poskytuje nákupcom technológií 360 stupňové hodnotenie silných a slabých stránok aktuálnych i potenciálnych dodávateľov.


O spoločnosti ESET

Už viac ako 30 rokov vyvíja spoločnosť ESET popredný softvér a služby zamerané na IT bezpečnosť a ochranu podnikov, kritickej infraštruktúry a domácností z celého sveta pred čoraz sofistikovanejšími digitálnymi hrozbami. V rámci širokej škály riešení určených pre koncové a mobilné zariadenia až po šifrovanie a dvojúrovňové overovanie prináša ESET svojim zákazníkom vysokovýkonné a zároveň jednoducho použiteľné produkty, ktoré chránia bez zbytočného rušenia 24 hodín denne, pričom ochranné mechanizmy sa aktualizujú v reálnom čase, aby boli používatelia vždy v bezpečí a firemná prevádzka mohla fungovať bez prerušení. Keďže hrozby sa neustále vyvíjajú, na svojom vývoji musí pracovať aj IT bezpečnostná spoločnosť, ktorá chce napomáhať k bezpečnému používaniu technológií. Na tomto cieli a podpore lepšej spoločnej budúcnosti pracuje spoločnosť ESET prostredníctvom svojich centier výskumu a vývoja v rôznych kútoch sveta. Viac informácií nájdete na stránke www.eset.sk, prípadne nás môžete sledovať na sociálnych sieťach LinkedIn, Facebook Twitter.

 

ESET

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať