SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement

IFS Aplikácie 8 na účinnú správu služieb a majetku

Tlačové správy
0

Globálny dodávateľ podnikových informačných systémov, spoločnosť IFS, predstavuje nové a vylepšené funkcie na správu služieb a majetku, ktoré sú súčasťou IFS Aplikácií vo verzii 8. Ide predovšetkým o inovácie v rámci riadenia pracovníkov používajúcich mobilné zariadenia, novinky v oblasti uzatvárania zmlúv, údržby komponentov výrobkov pre opravy a generálne opravy a taktiež údržby podporujúcej výkon produktov.

Mobilita na vzostupe

Vzhľadom na to, že počet pracovníkov používajúcich mobilné zariadenia medzi poskytovateľmi služieb rastie, rastie aj potreba ich účinného riadenia. To je možné s komponentom 360 Scheduling, ktorý umožní maximalizovať výkon pracovníkov v teréne, lebo zaistí plnú kontrolu nad parametrami dôležitými pre obchodnú činnosť, ako sú časy odozvy, plánovanie trasy, produktivita, využitie zdrojov a priemerný čas cesty súvisiacej s úkonom.

Uzatváranie zmlúv

V rámci odborov zameraných na správu majetku je dôležitá jednoduchá spolupráca medzi spoločnosťami a ich partnermi. Moderné riešenie, ako sú IFS Aplikácie 8, dokáže zaistiť, aby majetkové dáta a aplikačné procesy boli interaktívne a dostupné pre partnerov aj subdodávateľov. Komponent Uzatváranie zmlúv slúži na odovzdávanie požiadaviek na ponuky preferovaným a hodnoteným subdodávateľom. Dodávateľ môže predložiť webové ponuky a vybraný dodávateľ potom bude mať prostredníctvom webového rozhrania prístup k pracovným pokynom a výkazom o vykonávaní práce. Pomocné procesy, ako sú pracovné objednávky, žiadosti o ponuku (RFP), nákupné objednávky a záväzky, boli vylepšené a rozšírené o webové rozhranie B2B.

Servisné služby

IFS Aplikácie vo verzii 8 sú vybavené aj novým komponentom MRO (maintanace, repair, operations - údržba, opravy a renovácie), ktorý ocenia ako poskytovatelia služieb so špecializáciou na opravu výrobkov, tak aj výrobné spoločnosti, ktoré chcú zvýšiť svoje príjmy poskytovaním popredajného servisu. Toto riešenie pokrýva kompletný popredajný proces opravy od dojednania, príjmu a opravy po expedíciu a fakturáciu. Pre odvetvia, ako je napríklad letectvo či obrana, potom bol vyvinutý nový komponent Rozsiahle údržby (Heavy Maintenance), ktorý zaisťuje presné, predvídateľné a včasné údržby. Bol navrhnutý na základe spätnej väzby zákazníkov z týchto náročných odvetví, ktoré si nemôžu dovoliť žiadny výpadok.

IFS Aplikácie vo verzii 8 prinášajú aj mnoho vylepšení špecifických pre logistické podniky. Vďaka nim vedia logistické spoločnosti kombinovať úlohy do pracovných balíčkov, ktoré sú zoskupené na základe dostupnosti daného lietadla, lode alebo vozidla. Toto riešenie zahŕňa taktiež možnosť tlačiť dokumenty pracovných objednávok, denníky pracovných objednávok či stavy operácií pracovných objednávok. Disponuje aj funkciou expedovania a odpisu časov operácií pracovnej objednávky či vykazovania postupu pracovných objednávok a podporuje projektové riadenie kritického reťazca (CCPM - Critical Chain Project Management).

„IFS Aplikácie 8 ponúkajú prvotriednu správu služieb a majetku v celom rozsahu, od účinného riadenia pracovníkov pracujúcich v danej oblasti až po uľahčenie spolupráce so subdodávateľmi. Toto komplexné riešenie reflektuje dlhodobý záväzok spoločnosti IFS poskytovať špičkovú kvalitu v rámci rôznych oblastí správy služieb a majetku," povedal Zdeněk Fous, riaditeľ IFS Czech.

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať