SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

III. edícia multifunkčných zariadení imageRUNNER ADVANCE 3. generácie posúva hranice

Tlačové správy
0

Canon Europe predstavuje III. edíciu svojej platformy imageRUNNER ADVANCE 3. generácie s inovovaným firmvérom verzie 3.8. Rozsiahle portfólio 26 produktov a 7 radov ponúka prelomové zabezpečenie dokumentov, zariadení a intuitívne rozhranie pri všetkých modeloch. III. edícia je postavená na platforme 3. generácie, ale bola vyvíjaná s ohľadom na všetky modely multifunkčných zariadení spoločnosti Canon.

„Spoločnosť Canon sa zaviazala prichádzať s inováciami v technológiách kancelárskych zariadení. Preto bol jej najnovší hardvér aj softvér navrhnutý tak, aby zvýšil produktivitu s využitím premysleného workflow dokumentov, ktorý obstojí aj v najnáročnejších kancelárskych prostrediach. Naša prepojená stratégia pre multifunkčné zariadenie si zakladá na zlepšovaní digitálneho kancelárskeho ekosystému zákazníkov spoločnosti Canon, bezkonkurenčnej používateľskej skúsenosti a bezproblémovej podpore a službách,“ hovorí Daniel Woodstock, produktový marketingový manažér spoločnosti Canon Europe.

Bezpečnosť daná dizajnom

Ochrana dát získava vo všetkých podnikoch čoraz vyššiu prioritu, a preto disponuje III. edícia imageRUNNER ADVANCE širokou ponukou ochranných opatrení, ktoré pomáhajú firmám predchádzať vzniku slabých miest v ich zabezpečení. Najnovšia edícia zariadenia vychádza z dlhoročných skúseností spoločnosti Canon s dodávaním najlepších bezpečnostných riešení. Stavia pri tom na všetkých dôležitých zabezpečovacích funkciách predchádzajúcich generácií, vrátane šifrovania obsahu pevných diskov (HDD Encryption) s overovaním FIPS140-2 pre automatické šifrovanie dát.

Nové zabezpečovacie funkcie ďalej zahŕňajú napríklad overovanie systému pri spúšťaní s názvom Secure Boot. Používatelia tak môžu bezpečne spúšťať programy založené na dôveryhodných koreňových certifikátoch (RoT – Root of Trust). Táto integrovaná zabezpečovacia funkcia bráni hackerom obísť ochranné mechanizmy multifunkčných zariadení, ktoré často ukrývajú aj tie najcennejšie informácie firiem.

Novo vylepšený Syslog poskytuje v reálnom čase bezpečnostné informácie o zariadení, ktoré môžu byť analyzované vhodným riešením tretích strán využívajúcich tento štandard. Funkcionalita Syslog okrem toho zdokonaľuje integráciu zariadení z portfólia s akýmkoľvek serverom SIEM (Security Information and Event Management). To umožní správcovi systému analyzovať aktuálne a potenciálne bezpečnostné problémy pre prevenciu v reálnom čase alebo pre forenznú analýzu po narušení zabezpečenia. Vďaka väčšej transparentnosti sa prípadné narušenia zabezpečenia dát tiež lepšie podrobne prešetrujú a zvládajú do budúcnosti.

Digitálne certifikáty integrované v zariadení poskytujú prostriedky pre šifrovanie dát a overovanie integrity skenovaných dokumentov alebo e-mailových správ vytváraných zariadeniami imageRUNNER ADVANCE. Použitie automatizovaného prihlásenia bezpečnostného certifikátu, buď pomocou protokolu SCEP (Simple Certificate Enrolment Protocol), alebo služby NDES (Network Device Enrolment Service), minimalizuje požiadavky na správu vďaka úplne autonómnym aktualizáciám zariadení najnovšími certifikátmi.

„Informácie sú najcennejším majetkom podnikov. Preto je III. edícia modernizovaná a vybavená jedinečnými schopnosťami viacvrstvového zabezpečenia, ktoré chránia citlivé dáta vo všetkých zariadeniach pripojených do počítačovej siete,“ poznamenáva Daniel Woodstock.

Spoločnosť Canon si kladie za cieľ v nasledujúcich mesiacoch ďalej posúvať hranice zabezpečenia informácií. Bude pokračovať v zdokonaľovaní integrácie svojich produktov v oblastiach, ako je detekcia za behu programu, pre ďalšie posilňovanie ochrany firiem proti útokom.

Ovládajte a integrujte

III. edícia zariadenia imageRUNNER ADVANCE bola vylepšená pre ešte ľahšie ovládanie používateľmi. Prepracované rozhranie ponúka flexibilné ovládanie s možnosťou úprav, čo zefektívňuje úlohy a pracovné postupy. Kombinácia funkcií hlavnej ponuky s ponukou zástupcu a novou funkciou časovej osi (Timeline) umožňuje III. edícii zariadení ukladať používané postupy a jednoducho vytvárať vlastné skrátené príkazy pre už použité alebo opakujúce sa úlohy.

Zariadenia sú novo vybavené funkciou QR-Code Direct Connection, ktorá umožní používateľom iOS nastaviť rýchlo bez ďalších medzikrokov bezdrôtovú sieť Wi-Fi pre priame pripojenie, či už z východiskovej aplikácie fotoaparátu v iOS, alebo z funkcie fotoaparátu Canon PRINT Business (CPB). Pomáha tak zvýšiť mobilnú interakciu a flexibilitu medzi zariadením a používateľom a zjednodušuje možnosti ovládania odkiaľkoľvek.

Pri skenovaní a ukladaní do formátu PDF je k dispozícii nový režim OCR, ktorý výrazne posilňuje schopnosti prevádzať tlačený text do elektronickej podoby a ponúka výber z 25 európskych jazykov, vrátane slovenčiny a češtiny. Tým posilňuje schopnosti zariadenia, ktoré boli predtým výsadou len SW riešení.

„Správa informácií sa neustále presúva do digitálnych kanálov, a preto chceme našim zákazníkom ponúknuť ešte väčšiu mieru riadenia procesov i nákladov. Tretia edícia platformy imageRUNNER ADVANCE šetrí čas i zdroje, zvyšuje produktivitu efektívnymi pracovnými postupmi a funkciami, pričom ovládanie je ešte intuitívnejšie a jednoduchšie. Naša prepojená stratégia pre multifunkčné zariadenia umožňuje aktívnejšiu správu a nepretržitú optimalizáciu infraštruktúry tlače, zlepšenú transparentnosť a pritom pomáha vysporiadať sa s celým životným cyklom dokumentu,“ vysvetľuje Daniel Woodstock.

Správa zariadení pre modernú prácu

Spoločnosť Canon sa snaží poskytovať svojim zákazníkom neustálu podporu, a preto prichádza s významnou aktualizáciou svojho oceňovaného cloudového riešenia uniFLOW Online, ktoré prehlbuje a zdokonaľuje synergiu medzi hardvérom a softvérom. Nová verzia uniFLOW Online 2019.1 prináša plne lokalizované prostredie do českého jazyka. Ponúka doplnkové funkcie, ako napríklad Print from Cloud (Tlač z cloudu), a rozširuje rad podporovaných poskytovateľov služieb, vrátane Box, Dropbox, Evernote®, Google Drive ™, Microsoft OneDrive® alebo Microsoft SharePoint® Online. Okrem iného vylepšuje možnosti skenovania pre nastavenie profilov o knižnicu prednastavených šablón, ktoré skracujú dobu potrebnú pre nastavenie skenovania.

„Zistili sme, že pre podniky neexistuje riešenie typu „jedna veľkosť vyhovuje všetkým“. To je dôvod, prečo sme pracovali na tom, aby III. edícia imageRUNNER ADVANCE 3. generácie poskytovala služby šité presne na mieru všetkým našim klientom. To bolo možné predovšetkým vďaka tomu, že podporuje širokú škálu modelov a integrovaných riešení navrhnutých tak, aby navzájom spolupracovali bez akýchkoľvek problémov,“ uzatvára Daniel Woodstock.

Portfólio III. Edície 3. generácie platformy imageRUNNER ADVANCE

  • rad iR ADV 4500 III
  • rad iR ADV 6500 III
  • rad iR ADV 8500 III
  • rad iR ADV C256/ C356 III
  • rad iR ADV 3500 III
  • rad iR ADV 5500 III
  • rad iR ADV 7500 III

Canon Slovakia s.r.o.

Všetky autorove články
multifunkcne zariadenie

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať