SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement

IT Fitness Test 2018: výsledky sú alarmujúce, celková úspešnosť klesla na 36,6 %, v bezpečnosti dokonca na 20,8 %

Informatizácia
1

Máme za sebou siedmy ročník IT Fitness Testu, najrozsiahlejšieho testovania IT zručností na Slovensku. Tento rok sa doň zapojilo viac ako 30-tisíc žiakov, študentov a učiteľov zo základných, stredných a vysokých škôl, ale aj tí, ktorí si chceli preveriť svoje digitálne zručnosti.

V testovaní boli použité dve verzie testu: jednoduchšia verzia bola určená pre základné školy, jej cieľom bolo preveriť IT zručnosti žiakov a ich pripravenosť na stredoškolské štúdium. Druhá verzia testu bola zameraná na cieľovú skupinu študentov stredných a vysokých škôl, ako aj na všetkých, ktorí si chceli preveriť úroveň svojej digitálnej gramotnosti. V tejto verzii testu bol kladený dôraz na zručnosti budúcich absolventov v súvislosti s uplatnením sa na pracovnom trhu a požiadavkami zamestnávateľov.


Výsledky testovania vyhodnotil vicepremiér pre investície a informatizáciu Richad Raši

Výsledky IT Fitness Testu 2018 však nie sú veľmi potešujúce. Priemerná úspešnosť testu pre stredné a vysoké školy klesla zo 42,59 % v roku 2017 na 36,60 %. Riešitelia v teste pre stredné a vysoké školy dosiahli najnižšiu úspešnosť v kategórii Bezpečnosť  a počítačové systémy  ̶ priemerná úspešnosť študentov bola 20,82 % (učitelia dosiahli 35,37 %). Výsledky ukázali, že študenti majú problém s kritickým hodnotením, analyzovaním textu, posúdením dôveryhodnosti informácií, ale aj s identifikáciou bezpečnostných hlásení počítača.


Jeden duchovných otcov testovania IT zručnosti František Jakab 

Slabé výsledky riešitelia druhej verzie testu dosiahli aj v kategóriách Kancelárske nástroje Komplexné úlohy (priemerná úspešnosť 31,09 % resp. 31,96 %), veľmi slabú úspešnosť zaznamenali študenti – len 29,51 % resp. 30,80 %.

Pozitívne je, že úspešnosť v teste pre základné školy oproti minulému roku vzrástla z 39,56 % na 46,10 %.


Prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska Mário Lelovský v súvislosti s nepriaznivými výsledkami IT Fitness Testu zdôrazňuje potrebu prípravy našich žiakov na výzvy digitálnej doby.

Z výsledkov testovania je zrejmé, že IT zručnosti testovaných respondentov sú skôr na slabej úrovni a medzi školami v jednotlivých krajoch sú výrazné rozdiely  ˗̶ v teste pre základné školy je najlepšia priemerná úspešnosť v Bratislavskom kraji (54 %) a najnižšia v Trenčianskom kraji (32 %).

   

Podľa autorov IT Fitness Testu sa na nepriaznivých výsledkoch podpísala slabá kvalita a rozdiely vo vyučovaní informatiky. Autori odporúčajú školám, aby sa viac venovali úlohám a komplexnejším projektom, prepájaniu poznatkov z viacerých oblastí a v širších súvislostiach. Podľa autorov je zároveň potrebné venovať zvýšenú pozornosť rozvoju kritického myslenia, vyhodnocovaniu a analýze informácií a posudzovaniu ich kvality, dôveryhodnosti a pravdivosti. Tvorivý tím zároveň pedagógom v záverečnej správe odporúča, aby sa neustále vzdelávali najmä v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ale aj v používaní sociálnych sietí.

Vedúci Zastúpenia Európskej komisie Ladislav Miko poukazuje na fakt, že podľa expertných analýz vznikne do roku 2020 v IT oblasti okolo 500 000 pracovných miest, ktoré bude problematické obsadiť a počet pracovných pozícií v IT každoročne stúpne o 3 %.  

 

Zobrazit Galériu

IT Asociácia Slovenska

Všetky autorove články
IT Fitness testovanie student IT

1 komentár

Kritické myslenie reakcia na: IT Fitness Test 2018: výsledky sú alarmujúce, celková úspešnosť klesla na 36,6 %, v bezpečnosti dokonca na 20,8 %

18.12.2018 13:12
Kritické myslenie je zradné: okolie vie ako zareaguješ na dané javy a podľa toho nasmeruje manipulátor svoje otázky. Výsledkom sú očakávané výsledky. Najhoršie je potom zistenie, že mnoho ľudí sú ovce. Na západe takéto prieskumy robia erudovaní: urobia to tak, že im celkovo vyjdú výsledky lepšie ako v okolitých krajinách. S týmto nič nenarobíš. Nikto nebude v reklame vyzdvihovať cudzí produkt.
Reagovať

Pridať komentár